Theo dự án, hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ ghép cặp với hai thành phố châu Âu – Milan (Italy) và Košice (Slovakia) để trao đổi kinh nghiệm về các chính sách phát triển đô thị và khu vực.

Tại buổi lễ, các quan chức cấp cao của Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Milan và Košice và các Đại sứ của Italy và Slovakia đã trình bày và thảo luận về chủ đề “Sự sáng tạo dành cho Các thành phố Thông minh và Xanh”.

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh sẽ ghép cặp với hai thành phố châu Âu là Milan (Italy) và Košice (Slovakia) trong dự án lần này. Ảnh minh họa

“Các thành phố Thế giới” là một dự án của EU, với trị giá 700,000 Euro do Tổng cục về Chính sách Đô thị và Khu vực (DG REGIO) thuộc Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ quản lý. Dự án này bắt nguồn từ Nghị viện châu Âu nhằm thúc đẩy sự trao đổi kinh nghiệm và những thực tiễn tốt nhất giữa EU và các quốc gia khác về chủ đề phát triển lãnh thổ với trọng tâm là phát triển đô thị bền vững.

Các lĩnh vực hợp tác sẽ dựa trên việc xác định những mục tiêu cụ thể của các thành phố trong thực thi ngắn hạn, bao gồm sáng tạo cho thành phố thông minh và ứng dụng các công nghệ xanh (sử dụng năng lượng hiệu quả, sự phát triển với carbon thấp).

Các lĩnh vực cần triển khai sẽ do các thành phố/khu vực tham gia dự án quyết định với sự hỗ trợ từ phía đội ngũ cán bộ dự án, và trên cơ sở phối hợp với DG REGIO, các phái đoàn EU tại các nước tham gia và các cơ quan hữu quan cả hai bên.

Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angelet khẳng định: "EU và Việt Nam đều nhận thấy phát triển các thành phố là một yếu tố quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới. EU và các quốc gia thành viên cam kết hợp tác với các đối tác trên toàn thế giới, để tạo các cơ hội hợp tác thành phố với thành phố và thúc đẩy các trao đổi các giải pháp đô thị và học hỏi lẫn nhau để cùng giải quyết những thách thức của phát triển bền vững tại các quốc gia đối tác."

Các hoạt động cụ thể sẽ được xây dựng nhằm tăng cường “hợp tác ba bên” giữa các chính phủ, giới nghiên cứu và kinh doanh. Do vậy, đội ngũ dự án sẽ hỗ trợ các thành phố tham gia trong quá trình xây dựng các kế hoạch hành động cụ thể cho việc triển khai trong ngắn hạn.

Mục tiêu căn bản của dự án "Các thành phố Thế giới" đó là thúc đẩy các cơ hội thị trường và tạo ra việc làm bên cạnh mục tiêu theo đuổi sự phát triển kinh tế bền vững của các thành phố tham gia dự án, qua đó tăng cường sự hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Ngoài Việt Nam, dự án "Các thành phố Thế giới" hiện đang được đồng thời được triển khai tại Australia, Indonesia, Nam Phi và Hàn Quốc.

T. Anh