Ngày 27-2, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Ngài Stefano Manservisi, Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Hợp tác và Phát triển quốc tế, Liên minh châu Âu đồng chủ trì Lễ Khởi động Hợp phần Hỗ trợ kỹ thuật Nâng cao năng lực quản lý, xây dựng khung pháp lý và chính sách ngành năng lượng thuộc “Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo”, sử dụng vốn ODA không hoàn lại do Liên minh châu Âu tài trợ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Tổng Vụ trưởng Tổng vụ Hợp tác và Phát triển quốc tế, Liên minh châu Âu Stefano Manservisi đồng chủ trì Họp báo công bố thông tin về Chương trình.

Được biết, Liên minh Châu Âu thông qua Chương trình Định hướng Hỗ trợ Đa biên cho Việt Nam cho giai đoạn 2014 – 2020 (Chương trình MIP) về phát triển năng lượng bền vững, đặc biệt là Hiệp định Tài chính Chương trình Hỗ trợ chính sách phát triển Năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn đã được ký kết ngày 1-12-2017. 

Theo đó, Chương trình sẽ thực hiện đầu tư 23 tiểu dự án cấp điện nông thôn, miền núi từ lưới điện quốc gia tại 23 tỉnh; 2 tiểu dự án cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo tỉnh Cao Bằng và đảo Bạch Long Vỹ; 2 tiểu dự án cáp ngầm xuyên biển cấp điện lưới quốc gia cho đảo Trần, Quảng Ninh và đảo Nhơn Châu, Bình Định. 

Dự kiến khi kết thúc Chương trình khoảng 750 thôn, bản sẽ được cấp điện, với khoảng 60.000 hộ dân có điện; cấp điện cho 1 huyện đảo và 2 xã đảo. Chương trình cũng thực hiện hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để nâng cao năng lực quản lý, xây dựng khung pháp lý và chính sách ngành năng lượng.

Khoản hỗ trợ viện trợ không hoàn lại dự kiến trị giá 346 triệu Euro của EU cho ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn 2014 – 2020 tính đến nay là gói tài trợ lớn nhất được EU cung cấp cho hoạt động hỗ trợ năng lượng bền vững trên thế giới. 

Tại Lễ Khởi động, đại diện Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang - 2 trong số những địa phương được nhận hỗ trợ từ Chương trình đã cam kết sử dụng các khoản vốn một cách công khai, minh bạch và có hiệu quả.

Lưu Hiệp