Theo thông báo từ Phái đoàn EU tại Việt Nam, số tiền viện trợ 200.000 euro, tương đương khoảng 5,36 tỷ đồng sẽ giúp đáp ứng nhu cầu cấp bách của hơn 10.000 người bị ảnh hưởng bởi bão Damrey tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa.

Nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Quảng Nam kiếm tra, ước tính thiệt hại tại một khu vực bị bão Damrey tàn phá. 

Khoản tiền này sẽ hỗ trợ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (VNRC) nhanh chóng cung cấp sự giúp đỡ cần thiết cho những người bị ảnh hưởng thông qua phân phát vải bạt, bộ dụng cụ làm lều tạm, đồ dùng sinh hoạt và viên lọc nước. 

Bên cạnh đó, những gia đình dễ bị tổn thương nhất sẽ nhận tiền mặt, giúp đáp ứng các nhu cầu cơ bản và duy trì sinh kế hàng ngày. Hoạt động phòng tránh dịch bệnh bùng phát sau bão lụt cũng được triển khai.

Khoản tiền này là một phần trong tổng vốn đóng góp viện trợ của EU vào Quỹ Khẩn cấp về Cứu trợ Thiên tai (DREF) thuộc Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC).

Được xem là một trận bão nhiệt đới mạnh nhất xảy ra tại khu vực miền Nam Trung Bộ Việt Nam trong vòng 20 năm qua, Bão Damrey đã cướp đi sinh mạng của trên 100 người và ảnh hưởng tới trên 4 triệu người, trong đó có gần 400.000 người cần được giúp đỡ. 

Tiên An