Chiều 14/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương tiến hành bầu Ban Chấp hành  Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua thảo luận, đa số các đại biểu đều thống nhất với nội dung của đề án nhân sự về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội cũng đã biểu quyết số lượng và thống nhất số lượng ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI là 54 đồng chí. Kết quả, có 49 đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu giới thiệu đối với chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XI.

 Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương khóa XI ra mắt Đại hội

Tại phiên họp sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Văn Nam tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có 15 đồng chí, Đồng chí Trần Văn Nam được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; 2 đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Võ Văn Minh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI bầu Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Chánh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phú Giáo được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Đại hội cũng đã bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Nguyễn Cảnh