Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Quản Minh Cường đối với Cục Bảo vệ chính trị nội bộ và Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Phạm Minh Chính trao quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm đồng chí Quản Minh Cường giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Là một cán bộ được đào tạo bài bản chuyên ngành Cảnh sát Hình sự ở Học viện Cảnh sát nhân dân từ cấp đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, 15 năm làm việc tại Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Quản Minh Cường luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, chủ động, sáng tạo, mang hết khả năng và trí tuệ để cống hiến, đóng góp cho ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng, với kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác đồng chí Quản Minh Cường sẽ phát huy năng lực và uy tín của mình, tiếp tục đóng góp trí tuệ cùng tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Quản Minh Cường bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã tin tưởng giao trọng trách; đồng thời khẳng định trên cương vị mới sẽ tiếp tục nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


PV