Trước đó, chiều 14/10, Đại hội đã đề cử 61 đảng viên để bầu cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa mới. Theo đó, có 53 đồng chí đã được tín nhiệm vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XVI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Văn Thành.

Đại hội đã bầu 2 Phó Bí thư Thành ủy khóa XVI gồm: ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV và ông Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Thành ủy khóa XV.

Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI gồm 9 đồng chí, trong đó ông Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố ,giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVI.

V.Huy