Sáng 23-2, tại Viện Quan hệ Quốc tế về Quốc phòng, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự và chỉ đạo Hội nghị quán triệt nhiệm vụ đối với lực lượng làm công tác đối ngoại song phương và đa phương trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định, năm 2020, Việt Nam đảm nhiệm “vai trò kép” Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Vì thế, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại quốc phòng song phương và đa phương có vai trò rất quan trọng và nặng nề.

Bộ trưởng biểu dương thành tích hoạt động của toàn lực lượng thời gian qua, đặc biệt đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu hiệu quả cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức thành công Hội nghị ADMM Hẹp, sự kiện mở đầu trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

Bộ trưởng nhấn mạnh, hiện nay tình hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó đoán định. Yêu cầu đặt ra cho lực lượng làm công tác đối ngoại quốc phòng song phương và đa phương phải là lực lượng tinh nhuệ, nhạy bén, đi trước, đón đầu, nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, trúng và kịp thời cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong hoạch định chính sách, xử lý có hiệu quả các vấn đề đối nội và đối ngoại góp phần giúp Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ trong năm 2020.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc toàn lực lượng luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững nguyên tắc trong thực hiện nhiệm vụ, quán triệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020, cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế, thực hiện tốt nhiệm vụ “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa”, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong mọi tình huống.

PV