Dự Hội nghị có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Báo cáo của UBTƯ MTTQ Việt Nam nêu rõ, 5 năm qua, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện theo các quyết định 217-QĐ/TW và  218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đã có nhiều chuyển biến, đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Qua đó, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã thực hiện rõ nét hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, được Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành và nhân dân đánh giá cao. 

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các điểm cầu đã tập trung thảo luận làm rõ sự phối hợp giữa cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên có liên quan; Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của địa phương trong quá trình triển khai thực hiện quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị khóa XI.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai khẳng định, cùng với Quyết định 217 và  218 của Bộ Chính trị khóa XI, các văn bản của Nhà nước đã góp phần quan trọng tạo cơ sở pháp lý để chủ trương của Đảng đi vào cuộc sống thực chất hơn.

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, hoạt động giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã có nhiều khởi sắc, hiệu quả, ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, đồng thời qua đó góp phần nâng cao vai trò, vị thế, hình ảnh của MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội đối với nhân dân, đối với Đảng.

Các đại biểu thảo luận bên lề tại Hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục quan tâm, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn, đầy đủ hơn trong nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xem đây là phương thức quan trọng để Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị lắng nghe, tiếp nhận, giải quyết ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, trên cơ sở đó, vận động nhân dân thực hiện theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc .

Nêu cao tinh thần trách nhiệm và chủ động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc vận động nhân dân, cũng như tăng cường phối hợp trong hệ thống chính trị để nâng cao sức mạnh của hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện từ khâu nghiên cứu, lựa chọn, quyết định nội dung giám sát, phản biện, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức, né tránh những vấn đề nổi cộm, bức xúc của nhân dân.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 217,218 Bộ Chính trị .

Tại Hội nghị, 56 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai hoạt động giám sát, phản biện tại địa phương đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.

Anh Minh – Diệp Vinh