Bà Nguyễn Thị Thu Ngà - Ủy viên thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 471 công bố nội dung, mục đích, kế hoạch kiểm tra về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kết luận số 24/KL- TW ngày 5-6-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo, gắn với việc thực hiện quy chế về bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định ban hành kèm theo Quyết định số 68/QĐ-TW ngày 4-7-2007 của Bộ Chính trị khóa 10.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng đoàn kiểm tra 471 của Bộ Chính trị phát biểu tại buổi công bố quyết định kiểm tra.

Sau khi nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng báo cáo kết quả công tác quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và giới thiệu cán bộ ứng cử trong 5 năm (2012-2016), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá tỉnh Bình Định đã thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định của Bộ Chính trị, công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ đã có những kết quả tích cực; trong công tác xây dựng Đảng đã thực hiện tốt một số chủ trương, chính sách, giải pháp để tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch, bổ nhiệm đạt trên 9%, cán bộ trẻ tuổi đạt trên 15%. 

Tuy nhiên, việc bổ sung quy hoạch cán bộ do Tỉnh ủy quản lý còn thiếu, một số địa phương, đơn vị quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ chậm và chưa khép kín; cán bộ luân chuyển từ tỉnh ra Trung ương và từ Trung ương về tỉnh còn quá ít; một số trường hợp bổ nhiệm quá nhanh, thiếu minh bạch, chưa tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ nhân dân.                                      

Từ  ngày 25-5 đến 2-6, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị tiến hành kiểm tra tại TP Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Bình Định. 

Được biết, Đoàn kiểm tra 471 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn, đảm trách kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định, Tỉnh ủy Bình Thuận và Ban cán sự Đảng Bộ xây dựng. Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ hoàn thành công tác kiểm tra và báo cáo Bộ Chính trị trước ngày 30-6.

Phan Văn Lương