Phát biểu chỉ đạo tọa đàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trước những thách thức và yêu cầu của tình hình mới, Ủy ban MTTQ thành phố cần phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức thành viên, huy động những giá trị của cá nhân tiêu biểu và sức mạnh của các giới, các tầng lớp nhân dân trong xã hội thông qua các tổ chức Mặt trận; nghiên cứu đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng các cơ chế làm việc hiệu quả...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu, Ủy ban MTTQ thành phố cần có những hoạt động hiệu quả góp phần vào công tác gìn giữ văn hóa dân tộc, phát huy sức mạnh văn hóa, đưa văn hóa dân tộc thực sự là nền tảng phát triển lâu dài cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước; đồng thời gìn giữ, đảm bảo sự phát triển của các tôn giáo góp phần ổn định xã hội, tăng cường sự đoàn kết trong xã hội phục vụ công tác xây dựng đất nước.
Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu dự buổi tọa đàm. Ảnh: TTXVN

Tổ chức Mặt trận phải thực sự trở thành cầu nối và tấm gương phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Trần Tấn Ngời, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò của tổ chức Mặt trận, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; Ủy ban MTTQ thành phố sẽ tập trung tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của thành phố và đất nước; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm…

Xuân Khu