Đây là lần thứ hai ngành Thống kê phối hợp với Uỷ ban Dân tộc tiến hành điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số (lần thứ nhất vào năm 2015). Thu thập thông tin Điều tra được tiến hành trong vòng 1 tháng từ ngày 1/10 - 30/10/2019. 

Kết quả thu được từ điều tra này là căn cứ quan trọng để Đảng và Nhà nước có được đánh giá sát thực cho công tác dân tộc, từ đó xây dựng các chính sách, chiến lược về công tác dân tộc trong giai đoạn tới mang tính tổng thể, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Kết quả từ cuộc điều tra này cũng được dùng để biên soạn các chỉ tiêu thống kê và là cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Đoàn giám sát trung ương đã đi thực địa 2 hộ dân tại bản Panh, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La nhằm rút kinh nghiệm tại chỗ, khắc phục những lỗi sai sót thường gặp trong quá trình thu thập thông tin.

Thực hiện phương án, Tổng cục Thống kê phối hợp với Uỷ ban Dân tộc đã tổ chức nhiều đoàn giám sát Trung ương đến các địa bàn điều tra tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại địa bàn tỉnh Sơn La, đoàn giám sát trung ương do ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê làm trưởng đoàn đã tham dự lễ ra quân tại xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 

Tham dự lễ ra quân còn có ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê, lãnh đạo cục Thống kê tỉnh Sơn La; đại diện Ban Dân tộc Tỉnh, một số Sở, ngành có liên quan cùng đông đảo các cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tổ chức tại trên 14,6 nghìn địa bàn điều tra, trong đó có 1670 địa bàn khu vực thành thị và gần 13 nghìn địa bàn nông thôn, với tổng số hộ được chọn mẫu điều tra là trên 540,7 nghìn hộ điều tra.

Tại lễ ra quân, đoàn giám sát trung ương đã đi thực địa 2 hộ dân tại bản Panh, xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La nhằm rút kinh nghiệm tại chỗ, khắc phục những lỗi sai sót thường gặp trong quá trình thu thập thông tin.

Điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019 được tổ chức tại trên 14,6 nghìn địa bàn điều tra, trong đó có 1670 địa bàn khu vực thành thị và gần 13 nghìn địa bàn nông thôn, với tổng số hộ được chọn mẫu điều tra là trên 540,7 nghìn hộ điều tra.


Lưu Hiệp