Báo cáo tại buổi làm việc của cơ quan chức năng cho thấy, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, sự nỗ lực cố gắng của BHXH tỉnh, những năm qua, số đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp trên địa bàn tỉnh năm sau luôn cao hơn năm trước). 

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc.

Đến cuối năm 2018, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 1.115.285 người, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Tỷ lệ bao phủ BHYT luôn đạt và vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Năm 2016 đạt 82% dân số (vượt 4,5%), năm 2017 đạt 85% (vượt 4,4%) và năm 2018 đạt 88% (vượt 4,2%). Tổng số thu năm 2018 là 2.348 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 103% kế hoạch.

Công tác giải quyết chế độ BHXH và chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, an toàn và đúng quy định. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH ngày càng được đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng. Thực hiện cấp mã số BHXH cho 100% dân số trên địa bàn…

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Trong giải quyết TTHC, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã nỗ lực để đảm bảo về thời gian, chất lượng từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả. Không có tình trạng để hồ sơ chậm, trả kết quả chậm dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện từ đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người dân nói chung.  BHXH tỉnh cũng tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ…

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham gia đã cùng đánh giá về tình hình thực hiện các chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn, làm rõ hơn nguyên nhân dẫn đến bội chi quỹ khám, chữa bệnh BHYT; tình hình nợ đọng BHXH; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; tình trạng doanh nghiệp nợ đọng BHXH …

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát biểu, đánh giá cao việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, tình hình vượt quỹ KCB BHYT tại Hà Tĩnh vẫn ở mức cao và BHXH Việt Nam đã chỉ đạo BHXH tỉnh phải thường xuyên báo cáo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về những vấn đề khó khăn cũng như việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT để tìm giải pháp tháo gỡ; đồng thời, tăng cường công tác quản lý Quỹ BHYT, công tác kiểm tra giám sát cần được thực hiện một cách quyết liệt hơn, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB BHYT.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh khẳng định tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện các chính sách BHXH, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ban ngành, các cấp chính quyền địa phương thực hiện BHXH, BHYT. Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, phải làm rõ trách nhiệm của Bộ Y tế và giao trách nhiệm cho các địa phương trong thực hiện BHYT. Về phía tỉnh, sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn giám sát, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được các chỉ tiêu đề ra, góp phần nâng cao tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT.

Phát biểu kết luận, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành  đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh thời gian vừa qua. Đồng thời, yêu cầu BHXH Hà Tĩnh cần phân tích, làm rõ nguyên nhân hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp chưa tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp để có giải pháp tháo gỡ kịp thời; phải có giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt quản lý sử dụng quỹ BHYT; thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp các giải pháp nhằm đẩy nhanh diện bao phủ BHXH; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường quản lý nhà nước, đẩy mạnh sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong việc quản lý quỹ KCB BHYT.

Cùng với đó, BHXH tỉnh thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu hình thức, giải pháp giải quyết các vấn đề tồn đọng; chú trọng công tác CCHC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới thực hiện chỉ tiêu 3 giảm: Giảm chi phí, giảm thời gian và giảm TTHC.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Vũ Thu – Huế Quỳnh