Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được của Đảng bộ, nhân dân thành phố Hà Nội qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng của thành phố được tiến hành nghiêm túc, đạt kết quả tích cực, toàn diện. Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả ba đột phá kinh tế, thực sự là thành phố đang vươn lên về mọi mặt. An ninh, quốc phòng được giữ vững, đây là điều đáng mừng bởi Hà Nội là thành phố đầu não của cả nước...đồng chí Trần Quốc Vượng cũng chỉ ra những hạn chế của thành phố trên một số lĩnh vực, gợi mở những vấn đề Hà Nội cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong những năm tới, để bảo đảm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ tới và Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, thành phố Hà Nội cần phát triển nhanh hơn về lĩnh vực công nghệ cao, phải là nơi đi đầu về chỉ số cạnh tranh, giải quyết tốt vấn đề môi trường…, nếu không giải quyết tốt những vấn đề này sẽ là thách thức rất lớn đối với thành phố.

Đồng chí Trần Quốc Vượng lưu ý, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cần bổ sung, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ, trong đó, cần nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu.

“Phải chọn đúng người đứng đầu, bởi tất cả người đứng đầu nghiêm túc, công tác cán bộ sẽ được thực hiện nghiêm túc” – đồng chí Trần Quốc Vượng nói.

Bên cạnh đó, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị, báo cáo cần phân tích sâu hơn về việc xây dựng văn hóa, bởi đây là vấn đề hệ trọng, liên quan đến việc phát huy giá trị, bản sắc văn hóa của Thủ đô; làm rõ hơn các nội dung liên quan đến vấn đề cải cách tư pháp; quan hệ giữa Hà Nội với các cơ quan Trung ương; quan hệ giữa tổng thể của cả nước (quy hoạch, cấp phép) với Hà Nội…

Đoàn công tác đã ghi nhận những kiến nghị của thành phố Hà Nội, tổng hợp để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII..

* Cùng ngày, tại Trụ sở cơ quan Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện và một số đồng chí thành viên Tiểu ban, Tổ Biên tập đã có buổi làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng thay mặt Đoàn công tác nêu rõ mục đích, yêu cầu cần làm rõ về vai trò, kết quả đạt được, những đóng góp và hạn chế, bất cập của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ sự phát triển của đất nước, sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thay mặt Ban cán sự Đảng, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình bày, nêu bật kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện các định hướng phát triển về văn hóa, con người được nêu trong Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 2011).

Sau khi nghe báo cáo chung, ý kiến phát biểu của các thành viên trong Đoàn công tác và trao đổi của lãnh đạo Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Đoàn công tác đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của toàn ngành đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay; nhấn mạnh những thời cơ, thách thức đặt ra trong bối cảnh mới, công cuộc đổi mới của đất nước đi vào chiều sâu, quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, những vấn đề đặt ra, yêu cầu mới đối với sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của cả nước, trực tiếp là xây dựng các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Ban cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận, tiếp thu các ý kiến trao đổi của các thành viên trong Đoàn công tác để hoàn chỉnh các văn bản.

PV (theo TTXVN)