Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cơ bản thống nhất đồng ý về chủ trương với các đề nghị của tỉnh và yêu cầu tỉnh cần “quyết liệt phấn đấu, đặt mục tiêu phát triển nhanh trên nền tảng tri thức, công nghệ và môi trường kinh doanh thuận lợi; phát triển bền vững trên nền tảng bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm môi trường sống an bình cho người dân”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 8/2.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tỉnh Thừa Thiên Huế tích cực rà soát, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực. Tổ chức tái cơ cấu các ngành kinh tế phù hợp, nhất là trong tình hình dịch bệnh thường xuyên xảy ra như hiện nay. Quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, không thoái chí, giảm các chỉ tiêu phát triển trong bối cảnh tác động của dịch bệnh xảy ra. Tiếp tục phát huy, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, cung cấp nhiều dịch vụ đô thị thông minh, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Về đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế...”, Thủ tướng giao Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp các Bộ, ngành trình Chính phủ vào quý III/2020.

Các cấp các ngành tỉnh Thừa Thiên Huế cần tiếp tục tập trung, nỗ lực, quyết tâm mạnh mẽ hơn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, nhất là thu ngân sách và du lịch. Đẩy mạnh triển khai Nghị quyết 54 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 nhằm phát huy có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh riêng có của Huế.

Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ KH&ĐT, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, ngành, địa phương liên quan xem xét giải quyết.

Về đề án “Xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế”, Thủ tướng đồng ý giao Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp các Bộ, ngành, địa phương, trình Chính phủ vào quý III/2020.

Đô thị Thừa Thiên Huế tương lai sẽ là… thành phố trong thành phố, không hình thành các quận nội thành.  

Đáng chú ý, đề án thành lập TP Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương, Thủ tướng thống nhất cho phép tỉnh sử dụng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế và các quy hoạch đô thị chung để lập đề án phân loại đô thị Thừa Thiên Huế, không tổ chức lập đồ án quy hoạch chung đô thị toàn tỉnh. 

Đặc biệt, định hướng mô hình đô thị Thừa Thiên Huế đã được Nghị quyết 54 xác định bao gồm TP Huế mở rộng, các thị xã Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền và các huyện theo mô hình thành phố trong thành phố, không hình thành các quận nội thành.   


Anh Khoa