Sau hơn mười năm thực thi Luật Cạnh tranh, trên thị trường đã xuất hiện nhiều hành vi cạnh tranh như thỏa thuận ấn định giá, phân chia thị trường tiêu thụ sản phẩm hay các giao dịch mua bán, sáp nhập được thực hiện ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng đã có những ảnh hưởng nhất định tới thị trường Việt Nam.

Luật Cạnh tranh mới mở rộng hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước; hành vi vi phạm về cung cấp thông tin, tài liệu, hành vi cố ý hoặc vô ý tiết lộ thông tin, tài liệu thuộc bí mật quốc gia; xác định lại tiêu chí thống lĩnh thị trường, tập trung kinh tế và các hành vi bị cấm...

Đáng chú ý, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất xây dựng một cơ quan duy nhất thực thi pháp luật cạnh tranh, thực hiện cả nhiệm vụ điều tra và xử lý đối với các vụ việc cạnh tranh trực thuộc Chính phủ thay vì đặt ở Bộ Công Thương như hiện nay.

Lý do được đưa ra do địa vị pháp lý trực thuộc Bộ Công Thương chưa đảm bảo vị thế của cơ quan quản lý cạnh tranh trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh, đồng thời gây quan ngại cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội về tính độc lập, khách quan, do Bộ Công Thương là Bộ chủ quản của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Nhà nước.

Với địa vị pháp lý như hiện nay, cơ quan quản lý cạnh tranh rất khó để điều tra, xử lý đối với vi phạm của các cơ quan quản lý nhà nước cấp tương đương. Thậm chí, trường hợp thông tư do các bộ ban hành có quy định trái với Luật Cạnh tranh, một cơ quan thuộc bộ như cơ quan Quản lý cạnh tranh lại càng khó khăn hơn trong việc ứng xử đối với các cơ quan quản lý nhà nước có địa vị pháp lý cao hơn.

V.H