Trong đó, Bộ TT&TT đề xuất sử dụng giải pháp truyền hình vệ tinh tại vùng núi, hải đảo, vùng có địa hình phức tạp do khó triển khai truyền hình số mặt đất. Theo Bộ TT&TT, 65-70% diện tích tự nhiên của nước ta là địa hình đồi núi, phức tạp. Do đó, việc đầu tư hạ tầng truyền hình số mặt đất tại khu vực này cần nguồn kinh phí rất lớn.

Ước tính, nếu đầu tư 926 trạm phát lại truyền hình số mặt đất, chi phí đã lên tới 740,8 tỷ đồng. Trong khi đó, hầu hết các địa phương có địa hình đồi núi, phức tạp, vùng sâu, vùng xa... đều đã thực hiện truyền dẫn, phát sóng kênh truyền hình thiết yếu qua vệ tinh từ trước.

K.Vy