Theo đó, Dự thảo Nghị định đề xuất tăng mức xử phạt đối với thuyền viên vi phạm nồng độ cồn lên 2.000.000 - 3.000.000 đồng, tăng 10 lần so với hiện nay (200.000đ - 300.000đ).

Dự thảo cũng nâng mức phạt từ 500.000 - 1.000.000 đồng lên mức 2.000.000 - 3.000.000 đồng đối với các hành vi: Thuyền trưởng không trực tiếp lái phương tiện khi qua cầu, ra vào cảng bến thủy; thuyền viên không có bằng thuyền trưởng lái phương tiện trong các tình huống trên; bổ sung hành vi vi phạm giao người không đủ điều kiện sức khỏe, tuổi, không có chứng chỉ chuyên môn phù hợp lái phương tiện thủy.

P.Huyền