Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên Hội đồng quần chúng Trung ương.

Báo cáo của Hội đồng quần chúng Trung ương(TƯ) do Phó trưởng Ban Dân vận TƯ Nguyễn Văn Hùng trình bày nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quần chúng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quần chúng, phát huy nội lực trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác quần chúng có nhiều nội dung, phương thức đa dạng, phong phú, sát với thực tiễn. 

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới trong phương thức hoạt động, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Đảng về những vấn đề liên quan đến quần chúng của Hội đồng Công tác quần chúng TƯ trong 6 tháng đầu năm 2018...

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; từ đó đưa ra đánh giá đầy đủ, trung thực để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. 

Các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường tổ chức đối thoại; phản ánh, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng để đề ra những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân nhằm tạo sự đồng thuận và lòng tin trong nhân dân, góp phần đưa các hoạt động, phong trào quần chúng đi vào thực chất, sát với nhu cầu thực tiễn trong tình hình mới.

Anh Minh - Diệp Anh