Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM cùng đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên Hội đồng quần chúng Trung ương.

Trưởng Ban Dân vận TƯ, Chủ tịch Hội đồng Công tác quần chúng TƯ Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Báo cáo của Hội đồng quần chúng Trung ương (TƯ) do Phó trưởng Ban Dân vận TƯ Nguyễn Văn Hùng trình bày nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy, chính quyền, các ngành, MTTQ và các đoàn thể đã quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác quần chúng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác quần chúng, phát huy nội lực trong các tầng lớp nhân dân, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội... 

Các hoạt động đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được triển khai ở nhiều nơi, nhiều cấp; các vấn đề phức tạp, điểm nóng được quan tâm giải quyết, cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận TƯ Trương Thị Mai đánh giá cao sự nỗ lực đổi mới trong phương thức hoạt động, thực hiện nhiệm vụ tư vấn cho Đảng về những vấn đề liên quan đến quần chúng của Hội đồng Công tác quần chúng TƯ trong 6 tháng đầu năm 2018. 

Đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, bên cạnh những mặt tích cực về kinh tế - xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng đã góp phần tác động, cải thiện tốt hơn đời sống nhân dân, vẫn tồn tại những thách thức như: Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, người nghèo ở đô thị còn nhiều khó khăn; sự phân hóa giàu – nghèo đang tiếp tục gia tăng; hạn chế trong công bằng xã hội do sự phát triển không đồng đều giữa các vùng, các địa phương; thiếu nguồn lực để cải thiện chính sách; tác động của mạng xã hội tới suy nghĩ, quan điểm của người dân… 

Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Trương Thị Mai đề nghị, thời gian tới MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phối hợp, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; từ đó đưa ra đánh giá đầy đủ, trung thực để kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót. 

Các tổ chức chính trị - xã hội cần tăng cường tổ chức đối thoại; phản ánh, tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Đảng để đề ra những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân nhằm tạo sự đồng thuận và lòng tin trong nhân dân, góp phần đưa các hoạt động, phong trào quần chúng đi vào thực chất, sát với nhu cầu thực tiễn trong tình hình mới. 

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng đã trao đổi, thảo luận, phản ánh tình hình của các đề án, chương trình công tác liên quan đến công tác quần chúng; đề xuất, tham gia ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động của Hội đồng trong 6 tháng cuối năm 2018.


Anh Minh - Diệp Anh