Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đánh giá cao sự nỗ lực của thành phố để đưa tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2018 đạt 378.543 tỷ đồng, đạt 100,47% dự toán, tăng 8,65% so với năm trước. Để đạt được các mục tiêu đề ra trong năm 2019, TP Hồ Chí Minh đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng ngành và lĩnh vực.

Thành phố sẽ nghiên cứu để lập Tổ công tác giải quyết các vấn đề liên quan đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư nhằm tháo gỡ có hiệu quả các vướng mắc, khó khăn, đẩy nhanh tiến độ việc triển khai các dự án nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông, giải quyết ngập do triều khu vực TP Hồ Chí Minh có xét đến biến đổi khí hậu...

Một trong những khu đất công không được sử dụng cần rà soát, thu hồi.

Giám đốc Sở Tài chính Phan Thị Thắng thông tin, thời gian qua, Sở Tài chính đã rà soát việc sử dụng nhiều mặt bằng nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo quy định tại Nghị định 167/2017 về sắp xếp nhà đất công trên địa bàn. Sở Tài chính đã đề nghị thành phố huỷ bỏ 300 quyết định, công văn chỉ định bán các mặt bằng và địa chỉ nhà đất công cho các tổ chức, cá nhân để đưa vào bán đấu giá theo quy định.

Sở Tài chính sẽ tham mưu UBND thành phố kiến nghị Chính phủ ban hành quyết định quy định cơ chế phối hợp giữa TP Hồ Chí Minh với các bộ, ngành trong việc rà soát, sắp xếp và xử lý các nhà, đất công do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Trung ương quản lý trên địa bàn…

Dự và chủ trì hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ ra những khó khăn thách thức mà thành phố phải khắc phục, để đảm bảo các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2019.

Đ.Thắng