Theo Thông báo kết luận Thanh tra số 708/TB-TTBNV ngày 6-11 của Thanh tra Bộ Nội vụ, tại thời điểm bổ nhiệm tỉnh Lâm Đồng có 110/321 công chức chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo. Trong đó 2 công chức trình độ chuyên môn không phủ hợp với chức danh đang giữ, 5 công chức giữ ngạch thấp hơn tiêu chuẩn bổ nhiệm và nhiều công chức thiếu một hoạch một số tiêu chuẩn bắt buộc theo quy định. 

Đến thời điểm thanh tra vẫn còn 56 công chức chưa đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh. Ngoài ra, thời điểm thực hiện quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với một số trường hợp còn chậm so với quy định. Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện một trường hợp tại thời điểm ban hành quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ, công chức này còn trên 24 tháng công tác những đơn vị không thực hiện quy trình và ban hành quyết định bổ nhiệm lại mà bàn hành quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ là trái với quy định. 

Thông báo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ

Đến thời điểm thanh tra còn 70/622 công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý hồ sơ chưa đáp ứng được yêu cầu trình độ theo tiêu chuẩn ngạch, trong đó 1 công chức chưa có bằng đại học, 1 công chức lãnh đạo cấp sở đang hưởng ngạch không phù hợp với vị trí việc làm và nhiều công chức thiếu một hoặc nhiều tiêu chuẩn theo quy định.

Năm 2015, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 211 công chức làm việc tại các cơ quan hành chính cấp huyện trở lên. Tại kỳ thi này, Thanh tra Bộ Nội vụ phát hiện nhiều tồn lại trong việc thu phí dự tuyển công chức; việc niêm phong, mở niêm phong đề thi, đáp án thi; việc chấm thi, tổng hợp kết quả điểm thi; ghép phách bài thi… 9/32 cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức cho công chức được tuyển dụng. Đặc biệt, tại Sở Công thương có 1 trường hợp chưa thực hiện chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch công chức sau 26 tháng có quyết định tuyển dụng.

Liên quan đến những sai phạm trên, Thanh tra Bộ nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo thực hiện xem xét thu hồi quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển đối với 2 công chức đến thời điểm thanh tra chưa đáp ứng quy định; sắp xếp lại chức danh lãnh đạo đối với 2 công chức lãnh đạo, quản lý có bằng chuyên môn không phù hợp. 

Đặc biệt, Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng miễn nhiệm 5 công chức là lãnh đạo, quản lý đến thời điểm thanh tra vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn bổ nhiệm về ngạch công chức hiện giữ…. Kiểm tra, làm rõ trách nhiệm các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra những sai phạm trên. 

Khắc Lịch