Ngày 10-1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 1237) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 1237.

Năm 2016, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tiếp tục được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Công tác thông tin, tuyên truyền được quan tâm đẩy mạnh; việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sỹ được triển khai tích cực. 

Công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ ở địa bàn trong nước được chú trọng, hợp tác quốc tế được mở rộng và tăng cường, đã động viên, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. 

Kết quả năm 2016, đã tìm kiếm quy tập được 2.223 hài cốt liệt sỹ và 3 khu vực mộ tập thể; đạt 74% chỉ tiêu của Đề án; tiến hành giám định được 767 mẫu hài cốt liệt sỹ, 699 mẫu sinh phẩm, nhận dạng được 256 hài cốt.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, biểu dương tinh thần chủ động, tích cực của Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành liên quan, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237, Ban Chỉ đạo và cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 1237 các cấp; đặc biệt biểu dương cán bộ, chiến sỹ các đội chuyên trách, các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt luôn quyết tâm, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Quốc phòng là Bộ chủ quản cần phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành địa phương chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã được xác định năm 2017 với quyết tâm chính trị cao nhất. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện cơ sở dữ liệu mộ trong các nghĩa trang liệt sỹ và chuyển giao cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 để tích hợp, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sỹ. 

Các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin và phối hợp tham gia tìm kiếm hài cốt liệt sỹ. Triển khai Dự án nâng cấp cơ sở giám định gen ADN giai đoạn 2 của Viện Pháp y Quân đội. 

Bên cạnh đó, các đội quy tập cần được tăng cường đầu tư trang bị, góp phần đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên các địa bàn trong nước và ở nước ngoài.

PV