Ngày 17-4, tại Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị giao ban các Tỉnh uỷ, Thành uỷ khu vực phía Bắc và các Đảng uỷ trực thuộc Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Bùi Văn Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang; đồng chí Bùi Trường Giang, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tại Hội nghị.

Tham dự có đại diện của 33 Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc và các Đảng ủy trực thuộc Trung ương.  Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự, tham luận tại Hội nghị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng với các đại biểu tại Hội nghị.

Phát  biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ, Hội nghị nhằm đánh giá mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân của kết quả đạt được trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong 3 năm qua. Từ đó, bàn phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, tập trung nêu những sáng kiến, mô hình mới, cách làm hay, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn của địa phương, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện; trao đổi, thảo luận, tìm ra các biện pháp thiết thực để tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị có hiệu quả cao hơn.

Đồng chí Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tham luận.

Báo cáo của Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, năm 2019 là năm thứ ba từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05. Các địa phương, bộ, ngành trên cả nước, trong đó có các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc và các đảng ủy trực thuộc Trung ương, đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ” và các nghị quyết Trung ương khóa XII, đạt được một số kết quả quan trọng, tạo điều kiện thúc đẩy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tham luận.

Việc thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và nhiều quần chúng nhân dân; việc học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được đưa vào sinh hoạt định kỳ ở chi bộ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng và trong mỗi tổ chức.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội tham luận.

Cấp ủy các cấp đã nghiêm túc xây dựng kế hoạch với các nội dung hết sức cụ thể, trong đó, xác định rõ khâu đột phá. Do đó, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được cấp ủy, chính quyền tập trung giải quyết triệt để; nhiều địa phương, đơn vị chọn khâu đột phá là tập trung quyết liệt đổi mới cách thức lãnh đạo, điều hành công việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, quan tâm công tác cán bộ, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Tinh thần quyết liệt nêu trên của các cấp ủy đã có những tác động tích cực tới kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị, góp phần đưa chỉ số năng lực cạnh tranh của 16 tỉnh, thành phố trong khu vực phía Bắc được xếp trong 3 nhóm khá, tốt và rất tốt của 2018 (năm 2017 trong 3 nhóm khá, tốt và rất tốt chỉ có 10 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc), trong đó Quảng Ninh là tỉnh dẫn đầu cả nước cả 2 năm 2017, 2018.

Các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương trong tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tuyên truyền mặt tích cực, góp phần quan trọng trong việc nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, làm cho việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận nêu  những kết quả nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của ban thường vụ, công tác tham mưu của ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở địa phương, đơn vị.

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết, Bộ ngoại giao chủ trì thực hiện đề án tôn vinh Bác Hồ ở nước ngoài để chúng ta đề cao phát huy vai trò, vị thế của nước ta trên trường Quốc tế. Năm 2017, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày UNESCO ra nghị quyết vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư cách là "Anh hùng giải phóng dân tộc và Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam" nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Bộ Ngoại giao cũng đã tập hợp các bài phát biểu, các dấu ấn của Bác đối với ngành ngoại giao với để tổ chức tuyên truyền học tập. Hiện nay, đề án tôn vinh Bác ở nước ngoài có 9 hình thức...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành tham luận nêu rõ, Bộ Công an đã ban hành trên 20 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ. Thành lập 12 đoàn kiểm tra ở 22 công an các đơn vị, địa phương sự chỉ đạo triển khai thực hiện, rút kinh nghiệm việc chỉ đạo, thực hiện.

Qua đó, đã có hơn 500 mô hình thực hiện có hiệu quả như: “Vững chính trị, giỏi nghiệp vụ, chuẩn phong cách”; “Ứng xử tốt, trách nhiệm cao, vì Nhân dân phục vụ”; “Tận tụy, trách nhiệm, nhân văn”; “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; “Tiết kiệm theo gương Bác”; “Tự học, tự rèn, tự đào tạo”…Lực lượng Công an đang thực hiện tăng cường cán bộ cơ sở theo hướng Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở để giải quyết các vấn đề, mâu thuẫn xảy ra ngay tại cơ sở.

Trong quá trình thực hiện, năm 2018, lực lượng Công an có 29 đồng chí hi sinh, hàng nghìn đồng chí bị thương, nhiều tấm gương nổi bật thực hiện Chỉ thị 05 như như đồng chí Lưu Minh Thức, cán bộ Công an huyện Yên Minh, Hà Giang đã dũng cảm hi sinh khi  truy bắt tội phạm vào ngày mùng 2 Tết;  Bác sĩ Nguyễn Quang Ánh,  Trại giam Thủ Đức bị nhiễm HIV trong quá trình công tác; Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn, phòng CSGT Công an Bắc Giang 2 lần được Trung ương Đoàn tuyên dương thanh niên tiêu biểu...

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng đặt vấn đề và kiến nghị một số giải pháp học tập, thực hiện và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay đối với lực lượng Công an, khi tình hình tội phạm phức tạp, có tính chất không biên giới, vấn đề trí tuệ nhân tạo, số hoá...Đồng thời nhấn mạnh, phát huy kết quả đạt được, lực lượng Công an nghiên cứu tổ chức học tập, thực hiện Chỉ thị 05 sao cho có hiệu quả nhất; đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân giám sát quá trình thực hiện.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội cho biết, thực hiện Chỉ thị 05, từng địa phương, đơn vị căn cứ tình hình để xây dựng kế hoạch, chương trình phù hợp với tính chất công tác. Điển hình như huyện Đan Phượng chú trọng xây dựng xây dựng nông thôn mới, đến nay, đã có trên 50% số xã đạt nông thôn mới; Công an thành phố đề ra các tiêu chí giữ gìn an ninh, trật tự, trong đó chủ động xây dựng Đề án, kế hoạch giữ gìn ANTT trên địa bàn; đoàn thanh niên có kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông...


Phương Thuỷ