Đây là cuộc họp SEOM quan trọng của cơ chế hợp tác kinh tế CLMV. 

Hội nghị tập trung thảo luận 6 vấn đề chính, bao gồm: Kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CLMV lần thứ 12 (diễn ra ngày 24/8/2020); rà soát việc triển khai các hoạt động trong Kế hoạch hành động CLMV 2019-2020; thảo luận và xây dựng Kế hoạch hành động CLMV 2021-2022; rà soát tiến độ triển khai dự án Nâng cao Năng lực cạnh tranh cho các nước ASEAN trong khuôn khổ Sáng kiến Hội nhập ASEAN (COMPETE); thảo luận các bước tiếp theo để triển khai Khung khổ phát triển CLMV sau khi khung khổ phát triển được thông qua tại Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 10; cập nhật tình hình triển khai Sáng kiến hội nhập ASEAN IAI.

Về việc xây dựng Kế hoạch hành động CLMV cho giai đoạn mới (2021-2022), Trưởng SEOM CLMV Việt Nam nhấn mạnh: các nước cần nghiên cứu, lựa chọn hình thức thực hiện các dự án phù hợp với trạng thái “bình thường mới” của từng nước; tăng cường ứng dụng công nghệ kĩ thuật số; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động theo hình thức trực tuyến; tạo điều kiện cho các chuyên gia, cán bộ kĩ thuật, cán bộ dự án của đối tác phát triển trong việc thực hiện các thủ tục nhập cảnh, xét nghiệm, cách ly. 

Ngoài ra, các nước cần đề xuất nhiều hơn các dự án hợp tác mang lại lợi ích cho cả 4 nước CLMV và hỗ trợ tiến trình khôi phục sau dịch, đặc biệt là các dự án về tạo thuận lợi thương mại và đầu tư; các hoạt động hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch giữa các nước; các dự án hỗ trợ cải thiện, nâng cao kết nối khu vực và hệ thống logistics liên quốc gia; thương mại điện tử; hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp cận tài chính và công nghệ; các chương trình nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ (MSMEs)...

 

Phan Đức