Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng khẳng định, Diễn đàn VBF năm nay sẽ tiếp tục hướng tới trở thành một diễn đàn hiệu quả trong trong lĩnh vực đối thoại công tư, củng cố niềm tin về một Chính phủ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp (DN), nhà đầu tư, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại cởi mở, thẳng thắn về những vấn đề đặt ra của cộng đồng DN, ngày càng trở thành một hình mẫu tốt, kinh nghiệm hay đối với các quốc gia muốn áp dụng.

Cập nhật về tình hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2018 trước cộng đồng các nhà đầu tư, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mức 4%, dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế cả năm có thể đạt cao hơn mục tiêu 6,7% đã đề ra. Trong năm nay, ước có trên 130 nghìn DN thành lập mới; đầu tư toàn xã hội ước đạt 1,89 triệu tỷ đồng, trong đó đầu tư của khu vực tư nhân ngày càng tăng, giải ngân vốn FDI ước đạt 18 tỷ USD; xuất khẩu đạt xấp xỉ 240 tỷ USD... 

Tuy vậy, kinh tế Việt Nam vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức, sức ép lạm phát còn lớn; chất lượng tăng trưởng từng bước được nâng lên nhưng vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu, năng suất lao động, năng lực cạnh tranh còn hạn chế, khả năng chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài còn thấp, tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, nguy cơ tụt hậu và bẫy thu nhập trung bình còn hiện hữu...

Toàn cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp (VBF)

Trong bối cảnh này, Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt các cấp, các ngành triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tập trung tháo gỡ khó khăn, kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến tích cực trong cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

 Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đồng chủ tịch diễn đàn cho biết, bối cảch nền kinh tế đang thu được kết quả khả quan, nhất là xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển DN. Vấn đề đặt ra là các DN cần ý thức, chủ động chuẩn bị cho hội nhập sâu rộng hơn vào đời sống kinh tế quốc tế; đặc biệt là việc Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương ( CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU. Cơ hội sẽ xuất hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng DN trong nước nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, sức ép do việc mở rộng thị trường và tuân thủ các cam kết hội nhâp...

Thực tế đặt ra yêu cầu cần làm gì, có biện pháp nào hỗ trợ DN một cách hiệu quả, thiết thực; từ đó thúc đầy kinh tế phát triển nhanh, bền vững kết hợp bảo vệ môi trường. VCCI cũng kiến nghị Chính phủ cần đẩy mạnh cải cách, bãi bỏ điều kiện kinh doanh bất hợp lý, tiếp tục tái cấu trúc DN nhà nước đồng thời khuyến khích đầu tư hình thức đầu tư hợp tác công-tư...Việt Nam cần chuẩn bị tốt để định vị mình trong chuỗi giá trị toàn cầu, gắn liền với một số yêu cầu cấp thiết như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư thỏa đáng cho công nghệ, cải cách  thể chế kinh tế...

Toàn cảnh diễn đàn VBF 2018

Ông Tomaso Andreatta, đồng chủ tịch diễn đàn cho biết, hoạt động thương mại toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, đặt ra yêu cầu DN cần thay đổi để thích ứng, phát triển. Một số gợi ý sẽ được nêu ra nhằm hỗ trợ và tăng tốc cho nền kinh tế sẽ là tập trung phát triển, bổ sung nguồn cung cấp năng lượng, tập trung cải tạo, xây mới, hoàn thiện hệ thống hạ tầng...để cải thiện năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như hỗ trợ DN. Việt Nam cần hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh nhưng bền vững, kết hợp bảo vệ môi trường với chi phí thấp hơn. Đặc biệt, DN cần khắc phục những hạn chế để tăng sức cạnh tranh, phát huy sức sáng tạo, bắt kịp xu thế kinh doanh nhằm tồn tại, đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế.     

Để khắc phục những tồn tại trong nền kinh tế, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam đã quyết tâm đổi mới toàn diện nền kinh tế theo hướng kiên trì mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, tiếp tục theo đuổi chính sách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững gắn với quyết liệt thực hiện các đột phá lớn Bên cạnh đó, đẩy mạnh hơn nữa đổi mới và nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và phát triển đồng bộ các loại thị trường vốn, thị trường chứng khoán, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản…

Các giải pháp được tập trung bao gồm đẩy nhanh hơn nữa tiến độ cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực, khu vực, ngành hàng sản xuất gắn với chú trọng thị trường đầu ra, phát triển đồng bộ cả thị trường nội địa và nước ngoài, nghiên cứu các giải pháp ứng phó chủ động, giảm tác động tiêu cực của tình hình thương mại thế giới. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh giản bộ máy, tổ chức, biên chế gắn với xây dựng Nhà nước kiến tạo, Chính phủ liêm chính, năng động, sáng tạo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, những nỗ lực đến từ phía Chính phủ dù rất lớn những vẫn chưa đủ, vẫn rất cần có sự chủ động, tham gia tích cực của chính cộng đồng DN trong các hành động, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội và trong đầu tư, kinh doanh của chính DN; thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ mới, công nghệ cao, thân thiện môi trường, gắn với phát triển các ngành công nghiệp cơ bản và công nghiệp hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT cũng khẳng định trong thời gian tới, Chính phủ Việt Nam mong muốn Diễn đàn nâng tầm hoạt động của mình cao hơn nữa, phát huy sự lan tỏa của Diễn đàn để cộng đồng DN, nhà đầu tư đồng hành cùng Chính phủ trong việc tham mưu, hoạch định những chính sách quan trọng của quốc gia, tham gia sâu hơn vào việc phản biện, xây dựng và thực thi pháp luật.


Lưu Hiệp