Các đại biểu đến từ các nền kinh tế thành viên APEC, đại diện Ban Thư ký APEC và các khách mời từ Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO), Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI) đã tham dự cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp.

Phát biểu khai mạc tại cuộc họp Tiểu ban Thủ tục hải quan lần thứ hai (SCCP2), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Vũ Ngọc Anh khẳng định sự thành công của cuộc họp SCCP đầu tiên đã trở thành động lực lớn để cho Hải quan Việt Nam tiếp tục tổ chức cuộc họp SCCP lần thứ 2.

Theo Ban tổ chức, sau cuộc họp lần thứ nhất được tổ chức tại Nha Trang vào tháng 2-2017, SCCP đã đạt được nhiều đồng thuận trong việc triển khai các nội dung quan trọng của APEC năm 2017, trong đó, kết quả nổi bật nhất tập trung vào việc thúc đẩy triển khai toàn diện Hiệp định

Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới và xem xét khả năng và các điều kiện thực tế thực hiện sáng kiến kết nối cơ chế một cửa quốc tế trong APEC.

Ngoài ra, SCCP đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đơn giản hoá thủ tục hải quan, tăng cường kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ qua biên giới, tiến tới thực hiện các chương trình tự chứng nhận xuất xứ và kiểm tra xuất xứ, thúc đẩy thương mại điện tử qua biên giới phát triển nhằm mục tiêu tạo thuận lợi thương mại đi cùng với đảm bảo an ninh thương mại trong chuỗi cung ứng khu vực.

Ngoài 7 nội dung chính bao gồm Thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của WTO; Khung kết nối chuỗi cung ứng; Cơ chế một cửa; Doanh nghiệp ưu tiên; Công nghệ thông tin và quản lý rủi ro; Quyền sở hữu trí tuệ; Thương mại điện tử qua biên giới, SCCP đã thống nhất bổ sung một nội dung mới đề cập đến hợp tác hải quan - hải quan trong APEC nhằm đẩy mạnh các chương trình hợp tác, hỗ trợ kỹ thuật và xây dựng năng lực giữa các nền kinh tế thành viên, đặc biệt hỗ trợ đối với các nền kinh tế đang phát triển.

Tại cuộc họp SCCP lần thứ 2, các đại biểu đã tiếp tục trao đổi và xây dựng kế hoạch thực hiện đối với 8 nội dung chính nêu trên của SCCP.

Đối với việc tăng cường hợp tác và liên kết giữa SCCP và các ủy ban, nhóm làm việc, tiểu ban khác trong APEC, SCCP tiếp tục xây dựng các hoạt động hợp tác để tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý biên giới trong đó có cơ quan hải quan có thể tăng cường tối đa sự liên kết chặt chẽ trong các hoạt động kiểm soát biên giới, trong mối liên kết với BWG, CTWG, ESCG và một số tiểu ban khác qua các đề xuất như: chống khủng bố, tạo thuận lợi trong các hoạt động đi lại (TFI), các chương trình đảm bảo an ninh, thu thập thông tin đối với việc đơn giản hoá chứng từ và thủ tục liên quan đến quy tắc xuất xứ (MAG), đối thoại hóa học.

Việc tổ chức thành công cuộc họp SCCP2 APEC 2017 thể hiện sự nỗ lực tích cực và những đóng góp hiệu quả của SCCP nói chung và Hải quan Việt Nam nói riêng đối với thành công chung của Năm APEC 2017 hướng đến đạt mục tiêu tìm kiếm “động lực mới” cho hội nhập, liên kết và tăng trưởng kinh tế khu vực, đồng thời đạt được mục tiêu dài hạn của APEC và châu Á - Thái Bình Dương về “vun đắp một tương lai chung”, đó là hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

L.Hiệp