Không thể phủ nhận, đây là phương hướng mà bất kỳ một xã hội tiến bộ nào đều phải thực hiện. Thế nhưng, đó chỉ là trên lý thuyết, thực tế tại Việt Nam hiện nay, đằng sau những tuyên bố đầy mĩ từ hứa hẹn một tương lai dân chủ là những âm mưu lật đổ chính quyền của các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị.

Năm 1906, khi Phan Chu Trinh cùng với Huỳnh Thúc Kháng và Trần Quý Cáp phát động phong trào Duy Tân với khẩu hiệu: "Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh", một cuộc cải cách lớn đã làm thay đổi đời sống người dân Việt đầu thế kỷ XX. Bên cạnh việc khuyến khích người dân Việt để tóc ngắn, phong trào Duy Tân mở các lớp dạy Quốc ngữ, thực hiện cải cách giáo dục để thoát khỏi lối tư duy khoa cử thời phong kiến, khuyến khích nghiên cứu khoa học công nghệ để tạo ra của cải vật chất, đẩy mạnh phát triển thương nghiệp để làm giàu cho người dân. Còn đầu thế kỷ XXI, DĐXHDS mượn danh tiếp tục phong trào Duy Tân để thực hiện những điều gì?                      

Về việc "thực thi dân quyền", DĐXHDS kêu gọi đòi Nhà nước tôn trọng và có trách nhiệm bảo vệ quyền công dân của mỗi người dân, và để hỗ trợ cho điều này, DĐXHDS khởi động dự án Giám sát pháp luật. Dự án này tập trung vào việc đẩy các sự vụ của những người khiếu kiện (mà họ luôn dùng từ “dân oan”) lên truyền thông chứ không đưa ra giải pháp hỗ trợ những người dân này. Nếu thực sự những những người điều hành DĐXHDS lo nghĩ cho dân khiếu kiện, thì phải giúp họ điều tra và liên hệ với các tờ báo có uy tín để lên tiếng bảo vệ. Nhưng không, họ sẽ đưa lên mạng Internet lấy cớ để kêu gọi tiền ủng hộ từ người Việt hải ngoại. Đây là cách thức "ôn nghèo kể khổ" quen thuộc. Sâu xa hơn thế, họ gán ghép những vụ kiện tụng đất đai của "dân oan" thành các trường hợp vi phạm nhân quyền, cố tình tạo cớ cho các thế lực thù địch can thiệp vào tình hình chính trị ở Việt Nam với hi vọng rằng các thế lực này sẽ giúp họ làm một cuộc lật đổ chính quyền ngoạn mục.

Về "nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí", ta có thể thấy rằng những hướng hoạt động của DĐXHDS không hề tập trung cho những vấn đề này mà chỉ cố đưa ra làm màu cho đủ tuyên ngôn. Họ cho rằng bằng việc thảo luận, hội họp theo nhóm có thể tăng dân trí? Người dân hiện nay có thật sự cần một ai đó cầm tay chỉ cho cách phải suy nghĩ như thế nào, hành động như thế nào? Mọi kiến thức họ cần đều có thể tìm kiếm được trên Internet, mọi thảo luận - tranh biện đều diễn ra sôi nổi ngay trên facebook. Thế thì bản chất của việc tổ chức thảo luận nhóm này là cố gắng tạo ra những cơ sở để săn tìm người trẻ, nhằm dẫn dụ vào một số hoạt động âm mưu lật đổ chính quyền đang cư trú xung quanh khu vực Đông Nam Á. Như vậy, dân trí sẽ được "nâng cao" theo cái hướng mà họ muốn.

Còn thế nào là "chấn hưng dân khí"? Có lẽ nhóm điều hành DĐXHDS không hiểu ý nghĩa của khái niệm "dân khí". "Dân khí" có nghĩa là tinh thần chung của cộng đồng dân cư, "chấn hưng dân khí" có thể hiểu là khơi dậy tinh thần dân tộc ở mỗi người Việt Nam. Nhưng nhóm điều hành DĐXHDS lại định dịch một số quyển sách nước ngoài có giá trị để "chấn hưng dân khí". Thiết nghĩ đây là điều vô cùng buồn cười, liệu rằng có khi nào dân khí của ta sẽ không còn là của ta nữa, mà được tô vẽ na ná giống giấc mơ chung của một nước nào đó hùng cường.

Cuối cùng là "cải thiện dân sinh". Đây là một chủ trương rất quan trọng, vì đời sống của người dân có giàu có hay không, đó là minh chứng hùng hồn nhất cho một đường lối chính trị hợp thời. Nhưng đây là phần DĐXHDS viết sơ sài nhất, loanh quanh họ lại quay về với vấn đề dân quyền đã nói ở trên. Thậm chí khi đưa ra ý tưởng về dự án "bảo vệ dân sinh", DĐXHDS không đưa ra giải pháp mà chỉ tập trung đưa các trường hợp vi phạm lên Internet. Đến đây thì ta có thể thấy âm mưu lật đổ chính quyền với họ được đội lốt bởi cái áo thiết lập một hệ thống chính trị dân chủ.

Như vậy mặc dù gắn mác là tiếp bước phong trào của cụ Phan Chu Trinh đề xướng, nhưng những tuyên bố hùng hồn không thể che mắt được công luận chứng kiến những hành vi kích động gây rối loạn trật tự xã hội nhằm mục đích lật đổ chính quyền của DĐXHDS

Đinh Hương