Ngày 5/10, Tỉnh ủy Sóc Trăng họp báo thông tin về kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi họp báo, ông Lâm Tấn Hòa, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết: chủ đề của đại hội là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; đổi mới toàn diện, đồng bộ; đưa tỉnh Sóc Trăng phát triển nhanh, bền vững. Phương châm của Đại hội là Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới.

“Đại hội diễn ra trên tinh thần thiết thực, tiết kiệm, không phô trương. Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy đã có văn bản gửi đến các cơ quan đơn vị, địa phương trong tỉnh là không gửi tặng lẵng hoa chúc mừng. Đây là chủ trương quan trọng, thể hiện rõ trách nhiệm và tinh thần đoàn kết và tiết kiệm, không phô trương trong kỳ đại hội này”, ông Lâm Tấn Hòa nói.

Ông Lâm Tấn Hòa, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng, phát biểu tại buổi họp báo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành trong 3 ngày từ 13-15/10. Ngoài 349 đại biểu chính thức, dự kiến có 100 đại biểu là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XIV sẽ đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội sẽ kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Qua đó thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Văn Đức - Văn Vĩnh