Trước đó, đã có nhiều ý kiến đóng góp, phản biện của các nhà chuyên môn và người dân Đà Nẵng về đồ án này.

Theo ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, đồ án điều chỉnh quy hoạch bám sát Nghị quyết 43 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng, có kế thừa từ quy hoạch chung năm 2013. Trong đó, hợp phần tư vấn thiết kế chiến lược kinh tế - xã hội là trụ cột xây dựng quy hoạch chung. Đồ án điều chỉnh được thực hiện trên nguyên tắc nâng cao chất lượng sống người dân, cơ sở hạ tầng và cảnh quan đô thị; đảm bảo tính kế thừa, không ảnh hưởng lớn đến các dự án đầu tư đang triển khai.

Một góc bán đảo Sơn Trà - Đà Nẵng.

Đề án được đánh giá có nhiều điểm sáng tạo, đột phá, đưa ra ý tưởng mới về mô hình đô thị đa trung tâm, xác lập 3 vùng không gian đô thị là vùng mặt nước, vùng lõi xanh kinh tế và vùng sườn đồi phía Tây với các định hướng phát triển giao thông, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tài chính, bố trí dân cư… nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh.

Cùng với phát triển du lịch khu vực ven biển, đồ án đưa ra ý tưởng phát triển 2 vành đai kinh tế (phía Bắc là Cụm kinh tế công nghiệp Công nghệ cao và cảng biển, logistics; phía Nam là Cụm kinh tế nông nghiệp Công nghệ cao và khu kinh tế đổi mới sáng tạo mà nòng cốt là đô thị làng đại học, đô thị FPT); dành quỹ đất dự trữ cho việc mở rộng không gian đô thị sau năm 2030. Đồ án cũng đề xuất kết nối các trục giao thông quan trọng, bao gồm 2 tuyến giao thông ngầm qua sân bay quốc tế Đà Nẵng để tăng cường kết nối không gian đô thị theo hướng Đông-Tây…

Về vấn đề nguồn vốn để thực hiện quy hoạch theo lộ trình đề án đã nêu, lãnh đạo TP Đà Nẵng cho rằng, nguồn vốn từ đầu tư công chỉ chiếm một phần, mang tính dẫn dắt, còn lại chủ yếu huy động nguồn lực xã hội.

Việc điều chỉnh quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được thực hiện nhằm định vị tầm nhìn, tính chất và xác định mục tiêu phát triển đô thị Đà Nẵng trở thành một phần của mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu; một cổng vào của hành lang kinh tế Đông - Tây; mạng lưới thành phố thông minh ASEAN; điểm đến phong cách sống toàn cầu; trung tâm vận chuyển miền Trung Việt Nam; trung tâm dịch vụ, hành chính và văn hóa của miền Trung Việt Nam; trung tâm dịch vụ du lịch biển ASEAN và trung tâm kinh tế biển…

Thân Lai