Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Lê Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội; Lê Thành Long, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Tư pháp; Thượng tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo TAND Tối cao; Viện KSND Tối cao; Văn phòng Chủ tịch nước…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp đã báo cáo kết quả công tác thi hành án hình sự, dân sự của đơn vị. Cụ thể, năm 2016 cũng là năm đầu tiên Hệ thống thi hành án dân sự đã hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án trong bối cảnh số việc và tiền thụ lý mới tăng cao nhất từ trước đến nay. Hệ thống thi hành án dân sự đã thi hành xong 530.428 việc (vượt chỉ tiêu Quốc hội giao. Công tác thi hành án hành chính được quan tâm chỉ đạo, ngày càng đi vào nền nếp.

Về phía Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (THAHS & HTTP)  báo cáo tóm tắt về tình hình tổ chức, hoạt động của công tác thi hành án hình sự trong CAND nêu rõ hiện nay cơ bản hệ thống tổ chức của cơ quan thi hành án hình sự trong CAND đã được kiện toàn và đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật; đã thực hiện tốt chính sách hình sự nhân đạo, khoan hồng của Nhà nước ta đối với người phạm tội; công tác giáo dục pháp luật, giáo dục công dân, hướng nghiệp dạy nghề, truyền nghề được đặc biệt quan tâm; chế độ, chính sách được đảm bảo; môi trường cải tạo an toàn và lành mạnh; số phạm nhân cải tạo tốt, khá tăng, số cải tạo kém giảm.

Quán triệt quan điểm cải cách tư pháp của Đảng, Nhà nước, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Tổng cục VIII đã chủ động nghiên cứu, xây dựng và đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều văn bản liên quan đến công tác; đã chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác quản lý giam, giữ…Đặc biệt, đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chủ tịch nước và các đơn vị liên quan trình Chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 4.179 phạm nhân, bảo đảm chặt chẽ, khách quan, đúng quy định của pháp luật, được dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí tham dự buổi làm việc.

 Tại buổi làm việc, đại diện các Bộ, ngành đã thảo luận, nêu rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác hoàn thiện văn bản pháp luật trong công tác thi hành;  kiến nghị các giải pháp thúc đẩy hiệu quả công tác…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích mà các cơ quan thi hành án đã đạt được trong năm qua; khẳng định năm 2016, các cơ quan tư pháp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan thi hành án, góp phần bảo vệ pháp luật, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đặc biệt, mặc dù số đối tượng đưa vào trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ tiếp tục tăng, thành phần, tính chất tội phạm ngày càng nguy hiểm cho xã hội với phương thức, thủ đoạn phạm tội đa dạng, tinh vi, xảo quyệt nhưng lực lượng Cảnh sát THAHS & HTTP đã nỗ lực phấn đấu, nâng cao hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ, khắc phục những sơ hở, thiếu sót, tổ chức quản lý, giam giữ nghiêm ngặt, chặt chẽ các loại đối tượng; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo; thực hiện đúng chế độ, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường an toàn để phạm nhân, trại viên, học sinh yên tâm học tập, cải tạo tiến bộ; giáo dục, cảm hóa hàng chục nghìn người lầm lỗi hoàn lương trở về với cuộc sống đời thường..

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định công tác thi hành án kể cả hình sự, dân sự đều có ý nghĩ rất quan trọng, góp phần thực thi pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu, thời gian tới, các lực lượng chức năng cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng công tác thi hành án;  tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi hành án, tạo hành lang pháp lý ổn định, vững chắc cho hoạt động thi hành án dân sự, hành chính và quản lý, giáo dục cải tạo người phạm tội trở thành công dân có ích cho xã hội. Phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo liên ngành kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành để giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thi hành án hành chính và những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự, Luật Đặc xá... cho phù hợp với tinh thần Hiến pháp 2013 và những nội dung sửa đổi, bổ sung của Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và xu thế hội nhập quốc tế hiện nay, đặc biệt là các Luật, Bộ Luật đề nghị Quốc hội thông qua trong thời gian tới

Rà soát lại các cơ sở giam giữ, từ đó có kiến nghị để tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện, đảm bảo điều kiện giam giữ, cải tạo phạm nhân trong tình hình mới. Khu vực, đơn vị nào điều kiện giam giữ, cải tạo chưa đảm bảo phải có kế hoạch khắc phục trước, nhất là môi trường sống của cán bộ, phạm nhân.

Đặc biệt quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh, tạo điều kiện cho họ phấn đấu sớm trở thành người lương thiện. Thực hiện nghiêm túc chế độ chính sách đối với người phạm tội, tôn trọng quyền con người đối theo đúng quy định của pháp luật; tích cực góp phần đấu tranh, vô hiệu hoá  các luận điệu bôi nhọ, xuyên tạc của các thế lực thù địch.

Quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác thu hồi tài sản các đối tượng hình sự chiếm đoạt.

Làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật, công tác thi hành án ở các cấp, các ngành, kể cả công tác thi hành án hình sự và hành chính, kịp thời phát hiện, khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu sót. Coi trọng kiện toàn tổ chức, đảm bảo đủ lực lượng thi hành nhiệm vụ, sắp xếp lại để sử dụng có hiệu quả lực lượng hiệu quả đội ngũ cán bộ hiện có, đảm bảo đội ngũ cán bộ thi hành án tinh thông về nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, giỏi về pháp luật, phẩm chất, đạo đức trong sáng trong cuộc sống cũng như khi thực thi công vụ. Tăng cường công tác quản lí CBCS, phòng ngừa vi phạm; quan tâm chế độ, chính sách cho CBCS trực tiếp làm công tác thi hành án hình sự, ưu tiên; có quy định rõ ràng hơn đối với CBCS làm công tác thi hành án ở vùng sâu, vùng xa, công khai, minh bạch.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện về  biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc, công cụ hỗ trợ để các cơ quan thi hành án hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Phương Thủy