Năm 2017, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã thẩm định trình Thủ tướng, Chủ tịch nước khen thưởng cho 74.872 trường hợp. Trong đó, khen thưởng đột xuất, chuyên đề cho 8.610 trường hợp, khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5.816 trường hợp (chiếm 7,77%).

Năm 2018, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương tập trung chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, địa phương tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Năm 2018 cũng là năm kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như lễ kỷ niệm cấp nhà nước, cầu truyền hình tại 3 miền (Bắc - Trung - Nam); gặp mặt, giao lưu giữa một số Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động với thế hệ trẻ, phát động thi viết về gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến toàn quốc; triển lãm ảnh “Bác Hồ với các phong trào thi đua yêu nước”, biểu dương các xã khó khăn vươn lên đạt chuẩn nông thôn mới…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo phiên họp. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá, các vấn đề của đất nước đã được chỉ đạo thực hiện tốt. Nhiều thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương hoạt động tích cực. Hoạt động của Hội đồng tương đối bài bản trong năm qua. 

Nhiều phong trào của Mặt trận, đoàn thể, từng bộ, ngành, địa phương được phát động, thực hiện, có sức lôi cuốn. Công tác truyền thông, thông tin về người tốt, việc tốt được đẩy mạnh; công tác khen thưởng đã khắc phục một số bất cập, tồn tại.

Thông qua phong trào thi đua yêu nước, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, báo chí có nhiều hình thức tôn vinh, biểu dương điển hình, nhân tố mới, mô hình mới. 

Thủ tướng cũng đánh giá cao Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tổ chức lễ tuyên dương hơn 400 điển hình tiêu biểu trong cả nước với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, được dư luận xã hội đánh giá cao.

Tuy nhiên, Thủ tướng nhìn nhận, vẫn còn nhiều tồn tại như ở cơ sở vẫn còn thiếu vắng phong trào thi đua. Vẫn còn bệnh hình thức, chưa huy động đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Một số nơi cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm.

Nhấn mạnh, việc tuyên truyền điển hình tiên tiến phải thường xuyên, rộng rãi hơn, Thủ tướng đề nghị các cơ quan truyền thông dành nhiều thời lượng hơn để giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, những tấm gương quý trong xã hội.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần: Công tác thi đua khen thưởng phải đóng góp vào sự chuyển mình của đất nước để đưa đất nước tiến lên; đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện, “không ai bị bỏ lại phía sau”, kinh tế xã hội phát triển bền vững, hiệu quả.

Thủ tướng chỉ đạo công tác thi đua phải hướng vào người dân, vào cơ sở. Phải đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Cùng với đó là tiếp tục biểu dương, tuyên truyền, tôn vinh tập thể cá nhân tiêu biểu, các mô hình mới, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập, công tác.

Thủ tướng yêu cầu, ngay từ đầu năm, cần tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt, đồng loạt ra quân triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 của từng bộ, ngành, địa phương. 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 với 242 nhiệm vụ cụ thể thì các bộ, ngành, địa phương đều phải có kế hoạch cụ thể triển khai. Thường xuyên phát hiện kịp thời những tấm gương người tốt, việc tốt, những mô hình mới và phải làm mạnh mẽ hơn, kể cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng. Tiếp tục nâng cao chất lượng khen thưởng với tinh thần kịp thời, đúng quy định...

Các địa phương phải tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng trong công tác khen thưởng thành tích thời kháng chiến, phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Đi liền với đó là đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện thi đua.

Về việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc trong năm 2018, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tạo khí thế mới trong quần chúng nhân dân.  

PV (TTXVN)