Cụ thể, doanh nghiệp có sản phẩm trong văn bản số  1382/TCTS-VP bị thu hồi gồm:

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nông lâm thủy sản sản xuất trong nước

1.       Công ty TNHH BZT USA

2.       Công ty THNN SX-TM-DV Phương Anh

3.       Công ty TNHH Đầu tư XNK&TM Vinaco

4.       Công ty TNHH Thủy sản Thủy Mộc

5.       Công ty TNHH TM DV Phú Hưng Phát

6.       Công ty TNHH XNK Hoàng Phát

7.       Công ty TNHH MTV Nguyên Trình

8.       Công ty TNHH TM Thủy sản Thành Hưng

9.       Công ty TNHH VIBO

10.     Công ty TNHH UV

11.     Công ty TNHH XNK Xuyên Việt

12.     Công ty TNHH Thủy sản Thành Công

13.     Công ty TNHH Đầu tư Eco Việt Nam

14.     Công ty TNHH TM-DV-SX Vi Gô

15.     Công ty TNHH SX-TM-DV Hòa Hưng Phát

16.     Công ty CP Công nghệ sinh học Thế Hệ Mới NGBIOTECH

17.     Công ty CP Thú y xanh Việt Nam

18.     Công ty TNHH Vinh Quốc

19.     Công ty TNHH Trường Hải Tiến

20.     Công ty TNHH Công nghệ HMV

21.     Công ty TNHH L.V.S

22.     Công ty TNHH SX&TM Navet

23.     Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

24.     Công ty TNHH Gama

25.     Công ty TNHH Giải pháp sinh học Hưng Thịnh Phát

26.     Công ty TNHH Thủy sản An Khang

27.     Công ty TNHH Tiệp Phát

28.     Công ty CP SXKD Bảo Tín

29.     Công ty TNHH TMDV&SX Thục Duy Thục

30.     Công ty TNHH Thủy sản Tâm Việt

31.     Công ty TNHH SX-DV Thùy Dương Trang

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhập khẩu

32.     Công ty TNHH BZT USA

33.     Công ty TNHH Ruby

34.     Công ty TNHH Sinh học Nam Việt

35.     Công ty TNHH TM NTTS Hương Giang

36.     Công ty TNHH Tân Sao Á

37.     Công ty TNHH MTV TM-DV Thái Việt Hà

38.     Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

Doanh nghiệp có sản phẩm trong văn bản số  663/TCTS-VP bị thu hồi gồm:

 

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản sản xuất trong nước

1.       Công ty TNHH Nhật Hùng

2.       Công ty TNHH XNK Delta

3.       Công ty TNHH Thủy sản An Khang

4.       Công ty CP Thái Việt

5.       Công ty TNHH Hải Hà

6.       Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Toàn Mỹ

7.       Công ty TNHH Tiệp Phát

8.       Công ty CP Na Uy VN

9.       Công ty TNHH Hoạt tính LP

10.     Công ty TNHH công nghệ sinh học Tây Nam

11.     Công ty TNHH TM cổ phần sinh học Thắng Lợi

12.     Công ty TNHH TM Thủy sản Việt An

13.     Công ty TNHH SX-TM XNK Đông Dương

14.     Công ty TNHH Thuốc Thú y H.E.R.O

15.     Công ty TNHH TMSX Việt Viễn (VIVCO)

16.     Công ty TNHH Công nghệ sinh học ứng dụng ABTECH

17.     Công ty TNHH BZT USA

18.     Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

19.     Công ty TNHH UV

20.     Công ty TNHH VIBO

21.     Công ty TNHH SXTM 5TA

22.     Công ty TNHH TAVINA

23.     Công ty TNHH TM-DV-SX Vi gô

24.     Công ty TNHH SX-TM-DV Hòa Hưng Phát

25.     Công ty CP Thương mại Hiếu Lộc

26.     Công ty TNHH SX-TM Thủy sản Hưng Thịnh

27.     Công ty TNHH SX-TM Nam Hoàng Long

28.     Công ty TNHH Kỹ thuật Nông nghiệp Ánh Dương (sun AgriTech company Limited)

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản nhập khẩu

29.     Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam

Doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 758/TCTS-TTKN gồm:

1.       Công ty TNHH Liên doanh Medivet

2.       Công ty TNHH Tiệp Phát

3.       Công ty TNHH BZT USA

4.       Công ty TNHH Thần Vương

5.       Công ty TNHH TM-SX Việt Thọ

6.       Công ty TNHH SX&TM Topaz

7.       Công ty TNHH Agri-safe

8.       Công ty TNHH Bio-Floc

9.       Công ty Cổ phần Điền Tín

10.     Công ty TNHH Quốc tế An Hồ

11.     Công ty TNHH SX-TM Tô Ba

12.     Công ty TNHH Công nghệ sinh học B.E.C.K.A

13.     Công ty TNHH Khôi Nguyên

14.     Công ty TNHH Trụ Thiên Văn

15.     Công ty TNHH SX-TM Bằng Sơn

16.     Công ty TNHH TMDV Hải Hà

Doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số1526/TCTS-VP gồm:

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản sản xuất trong nước

1.       Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

2.       Công ty TNHH Công nghiệp Bách Việt

3.       Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ

4.       Công ty TNHH XNK Xuyên Việt

5.       Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

6.       Công ty TNHH SX TM - DV Trí Việt

7.       Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long

8.       Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ

9.       Công ty TNHH Hoa Hải Dương

10.     Công ty TNHH DV-TM Lân Long

11.     Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên

12.     Công ty CP Men Biozyme

13.     Công ty TNHH SX Quốc tế Alphatech

14.     Công ty TNHH TM&SX Thành Nam Hoa

15.     Công ty TNHH TVKT Hồng Hạc

16.     Công ty TNHH Thủy sản An Khang

17.     Công ty TNHH Quốc tế G.A.L.A

18.     Công ty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

Sản phẩm chất bổ sung thức ăn thủy sản nhập khẩu

19.     Công ty TNHH TMDV Thái Sinh

20.     Công ty TNHH XNK Trường Thành

21.     Công ty TNHH Thủy sản Toàn Cầu

Thức ăn hỗn hợp sản xuất trong nước

22.     Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

Doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi tại phần phụ lục của văn bản số 1789/TCTS-VP gồm:

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sản xuất trong nước

1.       Công ty TNHH Khoa kỹ sinh vật Thăng Long

2.       Công ty TNHH Công nghiệp Bách Việt

3.       Công ty TNHH SX TM - DV Trí Việt

4.       Công ty TNHH SX TM Nam Thành Đô

5.       Công ty TNHH TM&DV Nam Mỹ

6.       Công ty TNHH Công nghệ sinh học Gia Long

7.       Công ty TNHH Định hướng dinh dưỡng EZ

8.       Công ty TNHH SX-TM Nam Hoàng Long

9.       Công ty TNHH Hoa Hải Dương

10.     Công ty TNHH DV-TM Lân Long

11.     Công ty TNHH SX-TM-DV Gia Nguyên

12.     Công ty CP Men Biozyme

13.     Công ty TNHH TVKT Hồng Hạc

14.     Công ty TNHH sinh học và TM XNK Đại Việt

15.     Công ty TNHH TM Chế phẩm sinh học Thắng Lợi

16.     Công ty TNHH TM Thủy sản Việt An

17.     Công ty TNHH Thủy sản An Khang

18.     Công ty TNHH Sitto Việt Nam

19.     Công ty TNHH Surint Omva Việt Nam

20.     Công ty TNHH Thủy sản Phú Khánh

21.     Công ty TNHH giải pháp sinh học Hưng Thịnh Phát

22.     Công ty TNHH quốc tế G.A.L.A

23.     Công ty CP Na Uy Việt Nam

24.    Công ty TNHH Hóa Mỹ phẩm Toàn Mỹ

25.    Công ty TNHH PMT Việt Nam

26.    Công ty TNHH Vidavet

27.    Công ty TNHH SX-TM- DV Ngân Lộc Hưng

28.   Công ty TNHH SX-TM-XNK Đông Dương

29.   Công ty CP Thái Việt

Sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nhập khẩu

30.   Công ty TNHH TMDV Thái Sinh

31.   Công ty TNHH XNK Trường Thành

32.   Công ty TNHH Intron Life Sciences Việt Nam

33.   Công ty TNHH PVS Việt Nam

34.    Công ty TNHH Thủy sản Toàn cầu

Bộ Nông nghiệp đã các chức 1 Vụ trưởng và 7 cán bộ liên quan bị buộc thôi việc

Sáng 21-7, Tổng cục Thủy sản Việt Nam cũng đã phát đi thông tin về tình hình xử lý vụ việc. Theo đó, Tổng cục nhận định rõ hành vi, hậu quả mà các cán bộ đó đã gây ra.

"Các cá nhân có liên quan đến vụ việc đã cố ý làm sai quy định, cố tình ghép phụ lục, đưa thêm một số sản phẩm là chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản vào lưu hành. Tổng cục Thủy sản ban hành văn bản kèm phụ lục sản phẩm là đúng quy định, nhưng các đối tượng sử dụng chính một số văn bản đó để cắt ghép, sửa phụ lục với mục đích đưa thêm sản phẩm vào lưu hành. Văn bản gốc được ký, ban hành, lưu trữ là đúng, nhưng đã bị các đối tượng lợi dụng để làm trái quy định.

Tại thời điểm các đối tượng thực hiện hành vi Bộ NN&PTNT có chủ trương tạm dừng cấp phép lưu hành sản phẩm, do đó các đối tượng chỉ có thể sử dụng cách ghép phụ lục của văn bản đã ban hành trước đó. Có những phụ lục được cắt ghép từ văn bản gốc đã ban hành trong năm 2013 nhưng thời điểm thực hiện cắt ghép là năm 2015", Tổng cục Thủy sản thông tin.

Ngay sau đó, Tổng cục Thủy sản đã cách chức Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng thủy sản đối với ông Bùi Đức Quý, nguyên là Giám đốc Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định Nuôi trồng thủy sản; buộc thôi việc 1 công chức; buộc thôi việc 5 viên chức của Trung tâm Khảo nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định nuôi trồng thủy sản; Cảnh cáo 1 viên chức của Trung tâm;  Khai trừ Đảng đối với 2 đảng viên.


NY