Thị xã Đông Hòa được thành lập trên cơ sở nâng cấp từ huyện Đông Hòa có diện tích tự nhiên 265,62 km2, dân số 119.991 người với 5 phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Hiệp Trung, Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây và 5 xã Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Thành, Hòa Xuân Nam, Hòa Xuân Đông.

Thừa ủy nhiệm của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Tỉnh ủy Phú Yên trao Nghị quyết thành lập thị xã Đông Hòa cho đại diện Thị ủy, UBND thị xã Đông Hòa.  Ảnh : Hữu Toàn

Ông Bùi Thanh Toàn - Bí thư huyện ủy Đông Hòa cho biết, sau 15 thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Tuy Hòa thành hai huyện Đông Hòa và Tây Hòa, đến nay kinh tế thị xã Đông Hòa luôn tăng trưởng ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng bình quân mỗi năm đều tăng 10,56%; thu ngân sách giai đoạn giai đoạn 2015-2020 tăng 29,44%/năm, vượt 11,44% so với Nghị quyết và tăng 9,78% so với cùng kỳ; bình quân đầu người đến nay đạt 56,7 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã giảm còn 1,67% so với hộ dân, bình quân mỗi năm đã giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động. 

Cửa ngõ Trung tâm hành chính thị xã Đông Hòa, Ảnh : Minh Huyền

Các hoạt động văn hóa – xã hội đều phát triển, an ninh quốc phòng bảo đảm giữ vững ổn định, diện mạo đô thị đổi mới và phát triển rõ nét. Hệ thống chính trị thị xã Đông Hòa luôn được củng cố, kiện toàn trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành…

Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH14 ngày 22-4-2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020. Theo đó, từ thời điểm này tỉnh Phú Yên có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 6 huyện, 22 thị xã và 1 thành phố; 110 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 83 xã, 21 phường và 6 thị trấn.


Hữu Toàn