Dự buổi lễ có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương cùng đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn Phúc Yên.

Theo Nghị quyết, phường Tiền Châu được thành lập trên cơ sở toàn bộ 7,14km2 diện tích tự nhiên và 12.689 người của xã Tiền Châu. Địa giới hành chính phường Tiền Châu bao gồm: Đông giáp các phường Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp thành phố Hà Nội; Bắc giáp phường Nam Viêm. 

Phường Nam Viêm được thành lập trên cơ sở toàn bộ 5,88km2 diện tích tự nhiên và 8.489 người của xã Nam Viêm. Địa giới hành chính phường Nam Viêm bao gồm: Đông giáp thành phố Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp các phường Trưng Nhị, Phúc Thắng, Tiền Châu; Bắc giáp xã Cao Minh và phường Xuân Hòa.

Thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập trên cơ sở toàn bộ 120,13km2 diện tích tự nhiên và 155.435 người của thị xã Phúc Yên; phía Đông và Nam giáp thành phố Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc); Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên.

PV