Đài kiểm soát không lưu Thọ Xuân đạt tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng được yêu cầu điều hành bay an toàn - điều hòa - hiệu quả đồng thời đảm bảo cung cấp các dịch vụ điều hành bay 24/24h bao gồm kiểm soát tại sân, kiểm soát mặt đất, kiểm soát hoạt động bay quân sự cho tất cả các hoạt động bay đi/đến Cảng hàng không Thọ Xuân và khu vực Thanh Hóa.

Công trình Đài Kiểm soát không lưu Thọ Xuân được xây dựng với tổng diện tích 10.000m2. Đây là Đài Kiểm soát không lưu hỗn hợp, điều hành bay chung dân dụng và quân sự; Đài được thiết kế, xây dựng đồng bộ nhưng cũng có tính đến các yêu cầu chuyên biệt cho quân sự và dân dụng.

Cảng hàng không Thọ Xuân nằm trong hệ thống cảng hàng không dân dụng và là sân bay quân sự chiến lược của Việt Nam, có vai trò quan trọng trong hệ thống vận tải hàng không và bảo vệ vùng trời Tổ quốc.

Phạm Huyền