Ngày 31/7, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) kết hợp cùng Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), và Đại sứ quán CHLB Đức đã gửi lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam, các cơ quan ban ngành chuyên trách và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các tổ chức và công sự đã tạo điều kiện và tích cực hỗ trợ để thực hiện thành công chuyến bay đặc biệt đầu tiên từ Đức về Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 30/7, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) kết hợp cùng Hiệp hội các doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA), và Đại sứ quán CHLB Đức đã tổ chức thành công một chuyến bay đặc biệt đưa 220 các nhà ngoại giao, các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, chuyên gia cùng thân nhân từ 15 các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu quay trở về Việt Nam. 

220 các nhà ngoại giao, các nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp, chuyên gia cùng thân nhân từ 15 các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu quay trở về Việt Nam trên chuyến bay đặc biệt hôm 30/7. 
Việc tổ chức thành công chuyến bay đặc biệt đưa các nhà ngoại giao, các doanh nghiệp, các chuyên gia của tổ chức hợp tác phát triển, chuyên gia làm việc trong doanh nghiệp và thân nhân của họ từ Châu Âu quay lại Việt Nam được đánh giá là sẽ thúc đẩy các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch hiệu quả trong điều kiện bình thường mới của Việt Nam. 

Ông Marko Walde, Trưởng đại diện của AHK Việt Nam nhận định, sự thành công của chuyến bay đầu tiên đưa đoàn từ Châu Âu về Việt Nam là một dấu son trong quan hệ Châu Âu – Việt Nam cũng như Đức – Việt Nam, một khởi đầu hoàn hảo khi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu – Việt Nam EVFTA có hiệu lực vào ngày 1/8.


Chuyến bay được thực hiện thành công, mọi người về đến Việt Nam an toàn. 
H.Chi