Dự Chương trình nghệ thuật có đồng chí: Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam...

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam khóa IX Trần Thanh Mẫn vui mừng chia sẻ, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển” tổ chức từ 18 đến 20-9-2019 đã thành công tốt đẹp.

Với quyết tâm cao, khí thế mới của Đại hội, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng trong những năm tới, thành phố Hà Nội cùng cả nước tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn để Thủ đô cùng cả nước có bước đột phá mới, phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, xứng đáng là “Thủ đô anh hùng - Thành phố vì hòa bình”, cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Một tiết mục đặc sắc tại chương trình nghệ thuật

Chương trình nghệ thuật do UB MTTQ Việt Nam TP.Hà Nội phối hợp cùng Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức, tổng đạo diễn NSƯT Huỳnh Tấn Minh, với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, vẻ đẹp quê hương, đất nước Việt Nam đổi mới, cổ vũ tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

Tâm Minh