Căn cứ các quy định của pháp luật, đề nghị của các cơ quan hữu quan và tình hình thực tế, UBTVQH đã dự kiến nội dung và chương trình làm việc của kỳ họp để gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội.

Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 sẽ có một số thay đổi: Rút 4 trong số 8 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến: Luật cạnh tranh (sửa đổi); Luật bảo vệ bí mật nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động; Luật biện pháp khẩn cấp tạm thời trước khi khởi kiện để tiếp tục hoàn thiện.

Bổ sung 3 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua: Nghị quyết về xử lý nợ xấu; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa DCND Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào; Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và nước Cộng hòa DCND Lào.

Đối với một số nội dung khác, Chính phủ đề nghị xem xét, thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động quy định tại Điều 57 Luật việc làm (theo quy trình tại một kỳ họp).

Căn cứ chất lượng chuẩn bị hồ sơ tài liệu, UBTVQH sẽ báo cáo Quốc hội về việc bổ sung dự án Luật này vào chương trình kỳ họp thứ 3.

Còn hồ sơ dự thảo Nghị quyết chưa được gửi đến UBTVQH nên chưa có căn cứ xem xét và báo cáo Quốc hội về việc bổ sung dự thảo này.

Về các dự án quan trọng (thực hiện giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, đường bộ cao tốc Bắc-Nam và chống ngập TP Hồ Chí Minh), UBTVQH đã đề nghị Chính phủ khẩn trương chuẩn bị, trình Quốc hội xem xét. Đến nay, Chính phủ chưa gửi hồ sơ tài liệu nên UBTVQH chưa có căn cứ để báo cáo Quốc hội về các vấn đề nêu trên.

A.Quỳnh