Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc đồng ý với Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, chưa điều chuyển Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam về lại Bộ Giao thông Vận tải quản lý.

Thủ tướng giao Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xử lý các vướng mắc trong hoạt động của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Thủ tướng cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương trình đề án cơ cấu lại Tổng Công ty Đường sắt, tổng hợp đầy đủ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thời gian tới của doanh nghiệp này và đề xuất giải pháp phù hợp.

Được biết, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam vốn là doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2018, doanh nghiệp này chuyển sang Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng với các doanh nghiệp khác thuộc Bộ Giao thông Vận tải gồm: Vietnam Airlines, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam.

P. Huyền