Buổi đối thoại có sự tham dự gần 350 hộ dân đang sinh sống ở khu vực Thượng Thành, Eo Bầu, hộ thành hào, tuyến phòng lộ cùng lãnh đạo UBND TP Huế, Trung tâm Phát triển Quỹ đất (PTQĐ) TP Huế và các Sở ngành liên quan.

Tại buổi đối thoại, các hộ dân đã kiến nghị những vấn đề liên quan đến chính sách bồi thường, trường hợp thửa đất được cấp giấy chứng nhận và chuyển quyền cho chủ sử dụng đất khác nhưng diện tích hiện trạng lớn hơn diện tích đất tại giấy chứng nhận; trường hợp xây dựng nhà ở bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng; các trường hợp hộ chính sách đủ điều kiện hỗ trợ về đất nhưng có nhà ở khác trên địa bàn phường nơi có đất bị thu hồi...

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ chủ trì buổi đối thoại.

Những vấn đề người dân trao đổi, kiến nghị tại buổi đối thoại đều được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan trả lời cụ thể. Những trường hợp đặc biệt, không nằm trong khung chính sách, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao UBND TP Huế, Trung tâm PTQĐ TP Huế cùng hội đồng tư vấn xem xét, tham mưu UBND tỉnh xử lý để đảm bảo cuộc sống của người dân dựa trên những quy định của pháp luật.

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, thời gian qua với sự quan tâm của Quốc hội, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và sự nỗ lực của các ban ngành cấp tỉnh, việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế được thuận lợi, nhận được sự đồng thuận cao từ người dân và xã hội.

Người dân ở khu vực I Kinh thành Huế nêu kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế tại buổi đối thoại.

Tuy nhiên, do các quy định của pháp luật nên nhiều trường hợp chưa được bồi thường thỏa đáng dẫn đến có đơn kiến nghị. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo UBND TP Huế, Sở TN&MT tổng hợp, phân loại các đơn kiến nghị để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét.

Nhiều vấn đề vướng mắc của người dân đã được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế giải quyết.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và áp dụng khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho dự án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế. Theo khung chính sách mới có khoảng 108 hộ tại tuyến phòng lộ và hộ Thành Hào được hưởng chính sách bồi thường; khoảng 230 hộ được bố trí đất tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, quan điểm của tỉnh trong quá trình thu hồi đất và kiểm kê, đền bù phải tạo điều kiện hết sức cho người dân trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, không được lạm dụng chính sách nhằm tạo điều kiện cho người dân có nơi ăn, chốn ở ổn định, tốt hơn nơi ở cũ, đảm bảo các điều kiện để phát triển cuộc sống.


Anh Khoa