Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc (đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) nhận định, trong thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng thể chế kinh tế thị trường phù hợp với những chuẩn mực phổ biến của các nền kinh tế hiện đại trên thế giới là một nhiệm vụ rất quan trọng, đòi hỏi sự song hành của công tác tư pháp.

Đại biểu Vũ Tiến Lộc.

“Tôi rất kỳ vọng, trên cương vị là người đứng đầu Nhà nước và cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ quan tâm, chỉ đạo để thúc đẩy mạnh mẽ công tác tư pháp ở nước ta. Vì hiện nay theo đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp, một trong những điều quan ngại là sự yếu kém của các thiết chế pháp lý”, ông cho biết, đồng thời khẳng định việc đẩy mạnh cải cách tư pháp để song hành với nền hành chính sẽ thực sự tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Về mặt đối ngoại, đại biểu Vũ Tiến Lộc đánh giá đất nước đang bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng nhất của nền kinh tế, 5 năm tới sẽ là giai đoạn có tính chất quyết định. “Với vai trò là người đứng đầu Nhà nước, đại diện cho quốc gia trong các hoạt động đối ngoại, Chủ tịch nước sẽ tiếp tục là người mở đường cho đất nước và nền kinh tế Việt Nam hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu…”, ông kỳ vọng.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang) lại cho rằng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang từng là tướng lĩnh cấp cao trong lực lượng vũ trang. Nên với trình độ, năng lực, uy tín và kinh nghiệm cống hiến cho Đảng, cho lực lượng vũ trang thì Chủ tịch nước sẽ cùng với Đảng, Quốc hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại biểu Nguyễn Trọng Nghĩa.

“Chúng tôi nghĩ rằng, Chủ tịch nước nói riêng cũng như các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã nhiều lần khẳng định với Quốc hội, với cử tri cả nước và bạn bè quốc tế rằng: Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ sự nghiệp đổi mới và hội nhập sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời thực hiện quyết tâm kiên trì bảo vệ độc lập chủ quyền và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quyết tâm này đã được thể hiện trong thực tiễn nhiều năm qua. 

Cùng với những thành tựu về kinh tế-xã hội, đất nước ta vừa giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo quốc phòng-an ninh, vừa hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

“Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước chúng ta sẽ thực hiện thành công nhiệm vụ, đúng như lời phát biểu nhậm chức của Chủ tịch nước”…

Quỳnh Vinh