Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ Quốc” được tổ chức trong hai ngày 4 và 5-2 (tức ngày mùng 8 và mùng 9 tháng giêng Âm lịch). Ngày hội có sự tham gia của 16 cộng đồng dân tộc của 16 tỉnh đại diện cho các dân tộc, vùng miền của cả nước. Cộng đồng các dân tộc cùng hội tụ về “Ngôi nhà chung” Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam tái hiện những lễ hội đặc sắc chào đón năm mới, mong muốn sự sinh sôi, nảy nở, phát triển, kết đoàn, mừng xuân mới.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đồng bào ta dù là người già hay người trẻ, dù nơi đồng bằng hay miền núi, dù ở biên giới hay hải đảo, dù ở trong nước hay nước ngoài, dù khác nhau về tín ngưỡng, tôn giáo nhưng đều một lòng hướng về nguồn cội, về đất nước, về dân tộc, về gia đình. Đó là truyền thống văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua một chiều dài lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước”.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng đại diện đồng bào các dân tộc về dự ngày hội.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho biết, ngay từ khi mới ra đời và trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết các dân tộc có vị trí chiến lược quan trọng. Sau hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhất là từ khi có Nghị quyết 24-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) về công tác dân tộc, tình hình miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước chuyển biến quan trọng. Đoàn kết giữa các dân tộc tiếp tục được củng cố.

Việc thực hiện các chính sách, các chương trình, dự án đầu tư đã làm cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân ở nhiều vùng đồng bào dân tộc được cải thiện rõ rệt. Công tác xóa đói, giảm nghèo đạt được những kết quả to lớn. Văn hóa phát triển phong phú hơn; đời sống văn hóa của đồng bào được nâng cao một bước; văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng; giữ gìn và phát huy. Hệ thống chính trị ở các vùng dân tộc và miền núi được tăng cường và củng cố. Tình hình chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các đại biểu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tin tưởng và mong muốn, các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín tiêu biểu đại diện các dân tộc, vùng miền tích cực phát huy vai trò vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, đặc biệt quan tâm giáo dục các thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, để sắc xuân lan tỏa khắp mọi miền đất nước.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trồng cây lưu niệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Trong không khí ngày hội văn hóa đặc sắc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham gia vòng xòe đại đoàn kết các dân tộc đầu xuân cùng toàn thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam tham dự ngày hội; tham gia trò chơi dân gian ném còn tại sân làng dân tộc Thái tỉnh Điện Biên; tham dự Lễ Xiên bản (cúng bản) của dân tộc Thái tỉnh Điện Biên, cầu mong mùa màng tốt tươi, bản làng yên ấm, gia đình, người dân được mạnh khỏe.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra các hoạt động: Chương trình Bài ca mừng Đảng, mừng xuân; tái hiện các lễ hội truyền thống (Lễ Xên bản hay còn gọi là cúng bản) của dân tộc Thái, Tết Nào Pê Chầu của dân tộc Mông)… Bên cạnh đó là chương trình hội xuân: Hội chọi dê đầu xuân của đồng bào huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; Trồng cây đầu Xuân - sắc Ban Tây Bắc; Hoạt động trò chơi dân gian ngày xuân dân tộc: Nhảy sạp, đi cà kheo, bắn cung, đi cầu kiều, đánh đu…

Cảnh Vũ