Ngày 24-2, ông Trần Ngọc Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, ngày 25-2, HĐND huyện Thạnh Trị sẽ bầu Chủ tịch UBND huyện Thạnh Trị, thay ông Mai Thanh Ngon. 

Trước khi HĐND huyện Thạnh Trị họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng sẽ trao quyết định cho ông Ngon về hưu trước tuổi (nghỉ hưu trước hơn một năm). 

Cuối tháng 11-2018, UBND tỉnh Sóc Trăng kỷ luật ông Ngon với hình thức khiển trách về mặt chính quyền. Về mặt Đảng, ông này cũng bị Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng kỷ luật với hình thức tương đương.

Theo Tỉnh ủy Sóc Trăng, sai phạm của ông Ngon là kê khai không trung thực trong ứng cử, bầu cử. 

Cụ thể, ông Ngon không có bằng đại học nhưng khai trình độ Đại học Quân sự trong hồ sơ ứng cử Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạnh Trị và hồ sơ ứng cử HĐND huyện này. 

Sai phạm của ông Ngon được phanh phui khi Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng nhận được đơn tố cáo của cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thạnh Trị.

Đoàn kiểm tra phát hiện ông Ngon chỉ học các khóa đào tạo ngắn hạn (3-6 tháng) do Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) mở trong các năm 2008 - 2010.

Theo lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng, ông Ngon học những lớp do Học viện Lục quân đào tạo là có trình độ tương đương với đại học nhưng chỉ mới có vài tín chỉ. Các giấy chứng nhận này chưa đủ điều kiện để được cấp bằng Đại học.

Đức Văn