Trước đó, từ năm 2016, TP Hà Nội đã chỉ đạo xử lý ô nhiễm môi trường nước trong các hồ ở thành phố. Chế phẩm Redoxy3C được đưa vào thử nghiệm ở ba hồ: Giáp Bát, Hố Mẻ, Ba Mẫu. 

Sau thử nghiệm, UBND TP chấp thuận sử dụng chế phẩm này để nhân rộng xử lý ô nhiễm 87 hồ trên toàn thành phố. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, có nhiều luồng dư luận trái chiều trong việc mua bán và hiệu quả sử dụng của chế phẩm này.

Nhật Uyên