Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đọc tờ trình để Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

4 Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng giới thiệu thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

16 Uỷ viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm: 3 Phó Chủ tịch Quốc hội (để trực tiếp phụ trách 3 tiểu ban của Hội đồng);

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Tô Huy Rứa; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ngô Văn Dụ; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương;

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hoà;

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Nguyễn Văn Được; Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Đắc Vinh.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng giới thiệu Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc bầu làm Tổng Thư ký Quốc hội.

Quỳnh Vinh