Theo báo cáo của Tổng LĐLĐVN, tính đến tháng 3-2017, toàn hệ thống công đoàn có 14.957 cán bộ công chức, viên chức và người lao động, trong đó: cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan công đoàn từ trung ương đến cấp trên trực tiếp cơ sở là 7.977 người; viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công đoàn: 634 người; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công đoàn: 6.346 người.

Thu nhập bình quân đạt 6.822.204 đồng/người/tháng, trong đó lương, thưởng, phụ cấp, thu nhập có tính chất như lương là 6.127.205 đồng; các khoản thu nhập khác 694.999 đồng.

Báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập, như: Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức vẫn đứng ở mức thấp so với khu vực ngoài nhà nước, chưa đảm bảo cho họ và gia đình có một mức sống tối thiểu; tiền lương chưa là nguồn thu nhập chính, chưa tạo động lực, nhất là đối với người có năng lực, trình độ, chuyên tâm cống hiến trong công việc; chưa phát huy được tính sáng tạo để có năng suất, chất lượng và hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam là đơn vị đầu tiên được khảo sát về cải cách chính sách tiền lương, BHXH và ưu đãi người có công với cách mạng.

Đồng thời, đề nghị các đại biểu cho ý kiến, đánh giá về thực trạng chính sách tiền lương trong hệ thống Tổng LĐLĐ Việt Nam để làm rõ, vì sao chính sách tiền lương chưa là động lực để người lao động gắn bó, tận tâm với công việc.

Mức lương tối thiểu chưa đáp ứng cuộc sống tối thiểu, quan hệ tiền lương vẫn mang tính bình quân và thấp hơn nhiều so với quan hệ tiền lương so với thị trường lao động; hệ thống thang bậc lương đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn phức tạp và lạc hậu; và việc nâng bậc, nâng ngạch chưa theo yêu cầu vị trí việc làm, đặc biệt là chưa khuyến khích các cán bộ công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, tiền lương và chính sách tiền lương là một bộ phận quan trọng trong chính sách của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất khó. Trung ương đã đặt ra từ nhiều hội nghị khác nhau và cũng đã trải qua nhiều đợt cải cách chính sách tiền lương. Tương tự như vậy là chính sách BHXH cũng liên quan mật thiết đến người lao động.

Phan Hoạt