Theo báo cáo về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp của Chính phủ, 103 tập đoàn, tổng công ty vay từ các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng là 355.819 tỷ đồng, tăng 3%, vay nợ nước ngoài 348.189 tỷ.

Riêng số vay nước ngoài được Chính phủ bảo lãnh là 97.179 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 28%. Trong các tập đoàn, tổng công ty làm ăn thua lỗ, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) vẫn tiếp tục đứng đầu với số lỗ hơn 3.346 tỷ đồng.

V.H