Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chương trình hợp tác phát triển giữa Luxembourg và Việt Nam bắt đầu tư những năm 1990, Hiệp định khung về hợp tác đầu tiên giữa hai nước được ký kết vào năm 1995, kể từ đó tới nay, viện trợ phát triển của Luxembourg tại Việt Nam được thực hiện thông qua 3 chương trình hợp tác giữa Chính phủ hai nước với tổng kinh phí khoảng 124 triệu Euro. 

Với các dự án viện trợ phát triển của Chính phủ Luxembourg, vai trò làm chủ của nước tiếp nhận viện được coi trọng. Các chương trình hợp tác, định hướng được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu ưu tiên xác định tại Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm của Việt Nam và các Mục tiêu thiên niên kỷ (MDGs). 

Các mục tiêu chiến lược nêu tại các chương trình hợp tác là kết quả đối thoại giữa hai bên trên cơ sở các kinh nghiệm đã có và những ưu tiên do Chính phủ hai nước đề ra. Việc ký kết Hiệp định khung về hợp tác giữa hai Chính phủ thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Luxembourg trong việc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển, đồng thời củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác- hợp tác phát triển giữa hai nước.

Chính phủ Luxembourg sẽ ủng hộ 100 nghìn Euro để góp phần khắc phục ảnh hưởng của cơn bão Damrey

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Phụ trách về Hợp tác phát triển và Hoạt động nhân đạo Luxembourg Romain Schneider cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang phát triển, Luxembourg hy vọng đa dạng hoá các mối quan hệ giữa Việt Nam và Luxembourg nhằm vượt qua ra khuôn khổ mối quan hệ truyền thống giữa nhà tài trợ và nước nhận viện trợ, và thiết lập mối quan hệ đối tác song phương. Ông Romain Schneider cũng đã bày tỏ sự cảm thông tới những người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Damray, và Chính phủ Luxembourg sẽ ủng hộ 100 nghìn Euro để góp phần khắc phục ảnh hưởng của cơn bão này. 

Lưu Hiệp