Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; các cơ quan Trung ương, bộ, ban, ngành, địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Xứng đáng với vị thế cơ quan lý luận chính trị hàng đầu

Trong thư gửi Tạp chí Cộng sản, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương thành tích rất đáng tự hào của Tạp chí trong 90 năm qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Ngày 5/8/1930, Tạp chí Đỏ do đồng chí Nguyễn Ái Quốc sáng lập và làm chủ nhiệm đã ra mắt số đầu tiên. Kể từ đó, ngày 5-8 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống của Tạp chí Cộng sản. Suốt 90 năm xây dựng, phát triển, qua các giai đoạn cách mạng, với những tên gọi khác nhau: Tạp chí Đỏ, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Bôn-sê-víc, Sinh hoạt nội bộ, Tạp chí Học tập và hiện nay là Tạp chí Cộng sản, trong bất cứ hoàn cảnh nào, vượt lên mọi khó khăn, thử thách, Tạp chí luôn cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, từng bước trưởng thành và có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, nhất là trong việc nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị và đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, thực sự xứng đáng với vị thế, vai trò cơ quan lý luận chính trị hàng đầu của Trung ương Đảng. Ghi nhận những đóng góp xuất sắc đó, Đảng và Nhà nước ta đã trao tặng Tạp chí Cộng sản Huân chương Sao vàng, hai Huân chương Hồ Chí Minh, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và nhiều phần thưởng cao quý.

Trước yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững vai trò và bản sắc của một cơ quan chính trị của Trung ương Đảng, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng các ấn phẩm, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất, phát triển toàn diện, tiếp tục xứng đáng là ngọn cờ tư tưởng lý luận hàng đầu của Đảng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Với tình cảm thân thiết và tin yêu sâu sắc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thân ái chúc toàn thể cán bộ, đảng viên, biên tập viên, người lao động và cộng tác viên của Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản có đủ sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, không ngừng đổi mới, nỗ lực vươn lên, tâm huyết xây dựng Tạp chí Cộng sản luôn xứng đáng là ngọn cờ chiến đấu, chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng lý luận của Đảng.

Ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu

Trong diễn văn tại lễ kỷ niệm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn nêu rõ: Dù với tên gọi thay đổi qua các thời kỳ và tần suất xuất bản khác nhau, nhưng cái "bất biến" không thay đổi là Tạp chí Cộng sản luôn giữ vững tính chất, bản sắc là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng, là ngọn cờ tư tưởng, lý luận hàng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo đồng chí Đoàn Minh Huấn, suốt dặm dài lịch sử gần 1 thế kỷ, Tạp chí luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, với thời kỳ đầu là các Tổng Bí thư kiêm chủ nhiệm, chủ bút, chủ biên Tạp chí, về sau thường xuyên có ý kiến chỉ đạo, định hướng công tác tạp chí. Những trang sử vàng truyền thống vẻ vang của Tạp chí Cộng sản luôn in đậm dấu ấn sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các lãnh đạo cao cấp của Đảng.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang 90 năm, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết: Tạp chí luôn giữ mạch nguồn chủ đạo, xuyên suốt là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng, ra sức nỗ lực vượt bậc để đủ sức gánh vác sứ mệnh cao cả, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn cho biết, trước nhiệm vụ phát triển thời kỳ mới, với những thách thức hơn, sức ép ngày càng nặng nề hơn, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Tạp chí Cộng sản phải ý thức đầy đủ trọng trách của mình; hành động bằng tất cả sự thôi thúc của lương tâm, bổn phận, trách nhiệm; ra sức đoàn kết một lòng để xây dựng Tạp chí thành một khối cộng cảm, cộng mệnh, cộng nghiệp mà ở đó gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và tiền đồ, tương lai tươi sáng của dân tộc.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản khẳng định: Các thế hệ Tạp chí Cộng sản hôm nay sẽ tiếp lửa hành trình vươn lên phía trước, xứng đáng giữ mạch nguồn xuyên suốt là ngọn cờ lý luận chính trị của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của nhân dân.

Ngay sau lễ kỷ niệm, Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Thu Phương-Việt Đức