Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định cho biết tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 29-2 về đề xuất xây dựng tháp truyền hình cao nhất thế giới.

Trước câu hỏi về lý do tại sao VTV lại trình Thủ tướng xây dựng tháp truyền hình cao nhất thế giới, trị giá 1,3-1,5 tỷ USD, trong khi truyền hình analog đã bỏ. Trong trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn thì huy động nguồn vốn đâu ra?

Công năng sử dụng của tháp truyền hình cũng không lớn, hiệu quả kinh tế không lớn, và việc đặt mục tiêu du lịch, bất động sản, thương mại đối với tháp truyền hình liệu có trái với quy định mục tiêu của ngành là truyền thông và chính trị hay không, đồng chí Nguyễn Khắc Định cho biết: 

Việc xây dựng tháp truyền hình là chủ trương của Đảng, Nhà nước ta đã được ghi trong văn kiện Nghị quyết Đại hội Đảng VIII. Năm 1995, Thủ tướng phê duyệt quy hoạch phát thanh truyền hình thì có nói đến việc xây tháp với truyền hình đa mục tiêu, không chỉ dùng cho kỹ thuật truyền hình mà còn là điểm nhấn du lịch, có mục đích về thương mại…

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Khắc Định trả lời tại buổi họp báo chiều 29-2.

Năm 1997, Đài Truyền hình Việt Nam đã trình đề xuất xây dựng tháp cao 350m, nhưng lúc bấy giờ ngân sách khó khăn nên phải dừng lại để ưu tiên những lĩnh vực khác. Sau này thường trực Chính phủ cũng nhiều lần bàn nhưng ngân sách khó khăn nên vẫn dừng. 

Đến năm 2013, Đài Truyền hình Việt Nam tiếp tục trình Chính phủ xây tháp truyền hình với chủ trương đa mục tiêu, như trong quy hoạch về phát thanh truyền hình đã được phê duyệt năm 1995.

Thủ tướng yêu cầu nhiều bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng, UBND TP. Hà Nội… cho ý kiến về việc này, sau đó thống nhất với VTV trình Thủ tướng chủ trương xây tháp truyền hình đa mục tiêu, đảm bảo lợi ích nhà nước, thu hút lao động, du lịch, tạo điểm nhấn Thủ đô… và không sử dụng ngân sách nhà nước. 

Thủ tướng đã đồng ý chủ trương và giao VTV phối hợp các bộ ngành xây dựng dự án, chọn nhà đầu tư tư nhân, mời tư vấn nước ngoài có uy tín để thực hiện dự án…

Trong quá trình đó VTV có đề xuất một số cơ chế, chính sách. Hiện Thủ tướng đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp xây dựng đề án tiền khả thi. Tất cả vấn đề dư luận xã hội quan tâm đều được đưa vào dự án. Nếu cái gì thẩm quyền các bộ, ngành thì các bộ, ngành xử lý, vấn đề huộc thẩm quyền Thủ tướng thì các bộ, ngành xem xét trình Thủ tướng nhưng phải theo quy định pháp luật hiện hành.

“Chỉ khi nào các vấn đề về cơ chế huy động vốn, đảm bảo lợi ích chung của nhà nước, nhân dân, đáp ứng yêu cầu thu hồi vốn, kinh tế xã hội, thương mại du lịch… của tập thể thì Thủ tướng mới phê duyệt, còn nếu không đạt được mục đích, hiệu quả thì Thủ tướng sẽ không phê duyệt”, đồng chí Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh.

Hiện đề án vẫn đang trong qúa trình nghiên cứu, chưa có đề xuất cụ thể, tuy nhiên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho rằng, nếu không sử dụng ngân sách nhà nước, từ việc huy động nguồn vốn xã hội hoá mà Hà Nội có một công trình cao 636m đẹp như thế, lợi ích như thế, người dân Thủ đô có một biểu tượng đẹp, khách du lịch đến… thì chắc chắn ai cũng ủng hộ.

Quỳnh Vinh